ARRAY REPRESENTATION

представлення у вигляді масиву

Англо-український комп'ютерний словник 

ARRAY VARIABLE →← ARRAY PROCESSOR

T: 0.108209763 M: 3 D: 3