ASSIGNABLE OBJECT

змінюваний об'єкт (напр. перемінна, елемент масиву, поле запису); об'єкт, якому присвоюється значення

Англо-український комп'ютерний словник 

ASSIGNMENT →← ASSIGN

T: 0.093250718 M: 3 D: 3