ASSISTED PANEL

вікно коментарів, допоміжне вікно (в екранних інтерактивних системах)

Англо-український комп'ютерний словник 

T: 0.040929993 M: 1 D: 1