ASSISTED PANEL

вікно коментарів, допоміжне вікно (в екранних інтерактивних системах)

Англо-український комп'ютерний словник 

ASSOCIATION FOR COMPUTER MACHINERY →← ASSIGNMENTFREE LANGUAGE

T: 0.106549903 M: 3 D: 3