ASSUMED DECIMAL POINT

відмітка, яка мається на увазі

Англо-український комп'ютерний словник 

AST →← ASSOCIATIVE OPERATION

T: 0.058723172 M: 4 D: 3