ASSUMED DECIMAL POINT

відмітка, яка мається на увазі

Англо-український комп'ютерний словник 

AST →← ASSOCIATIVE OPERATION

T: 0.099910089 M: 3 D: 3