ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE

(ATM) асинхронний режим передачі

Англо-український комп'ютерний словник 

ASYNCHRONOUS TRANSMISSION →← ASYNCHRONOUS SYSTEM TRAP

T: 0.083426031 M: 3 D: 3