ASYNCHRONOUS TRANSMISSION

асинхронна передача даних

Англо-український комп'ютерний словник 

AT →← ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE

T: 0.091329303 M: 3 D: 3