MULTIDIRECTORY DEVICE

пристрій з декількома каталогами

Англо-український комп'ютерний словник 

MULTIDROP LINE →← MULTIDIMENSIONAL ARRAY

T: 0.111461352 M: 3 D: 3