NATIVEMODE COMPILER

"рідний" транслятор (що породжує об'єктний код у власній системі команд тієї машини, на якій виконується трансляція)

Англо-український комп'ютерний словник 

NATIVEMODE LANGUAGE →← NATIVE MODE

T: 0.117787638 M: 3 D: 3