OBJECTORIENTED PROGRAMMING

об'єктно-орієнтоване програмування

Англо-український комп'ютерний словник 

OBJECTTIME →← OBJECTORIENTED LANGUAGE

T: 0.114102457 M: 3 D: 3