PULLDOWN MENU

меню, що опускається (викликається вказівкою його заголовка)

Англо-український комп'ютерний словник 

PUNCH →← PUBLIC LIBRARY

T: 0.074898802 M: 3 D: 3