RANDOMACCESS DEVICE

1 запам'ятовуючий пристрій з довільною вибіркою, ЗПДВ 2 запам'ятовуючий пристрій прямого доступу, ЗППД

Англо-український комп'ютерний словник 

RANDOMACCESS MEMORY →← RANDOM WALK

T: 0.133133072 M: 3 D: 3