A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ACTUAL SOURCE DATA ITEM
елемент даних - реальна копія джерела (у мережевих базах даних)

Англо-український комп'ютерний словник  2018

← ACTUAL RESULT DATA ITEMACTUAL STORAGE →

T: 0.122014455 M: 7 D: 0