ADAPTIVE ROUTING

адаптивна маршрутизація

Англо-український комп'ютерний словник 

ADB →← ADAPTIVE DIALOG

T: 0.072616073 M: 3 D: 3