Найдено 50+ «A»

BEGINNER'S ALLPURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE

Англо-український комп'ютерний словник

(BASIC) універсальний символьний командний код для початківців (Бейсик). Мова програмування, розроблена для полегшення процесу програмування

BINARY ARITHMETIC

Англо-український комп'ютерний словник

двійкова арифметика (операція з числами в двійковому представленні)

BRANCH AND BOUNDS ALGORITHM

Англо-український комп'ютерний словник

метод галузей і границь (алгоритм пошуку оптимального вибору на ігровому дереві)

BROADCAST ADDRESS

Англо-український комп'ютерний словник

"широкомовна" адреса (у локальних мережах)

COLOR/GRAPHICS ADAPTER

Англо-український комп'ютерний словник

(CGA) адаптер кольорового графічного дисплея

ENDUSER LICENSE AGREEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

(EULA) ліцензійний договір кінцевого користувача

FIELDPROGRAMMABLE GATE ARRAY

Англо-український комп'ютерний словник

(FPGA) масив програмного поля (тип логічного чіпа, який можна запрограмувати)

FILLAREA ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

атрибут зафарбовування (у машинній графіці)

FIXEDLENGTH ADDRESSING

Англо-український комп'ютерний словник

адресація з фіксованою довжиною адреси

FLAT ADDRESSING

Англо-український комп'ютерний словник

проста адресація (спосіб вказівки об'єкта в мережі ЕОМ за допомогою ідентифікатора, що не має внутрішньої структури)

FLOATINGPOINT ARITHMETIC

Англо-український комп'ютерний словник

1 арифметика з відмітки, що плаває 2 процесор з відмітки, що плаває

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Англо-український комп'ютерний словник

(FAQ) часто задавані питання (документи, які містять перелік найпопулярніших питань з певної галузі та відповідей на них)

LINEARBOUNDED AUTOMATON

Англо-український комп'ютерний словник

автомат з лінійно обмеженою пам'яттю (напр. машина Тюринга)

MEDIUM ACCESS CONTROL

Англо-український комп'ютерний словник

керування доступом до середовища передачі даних (у широкомовних мережах)

METROPOLITAN AREA EXCHANGES

Англо-український комп'ютерний словник

(MAE) місце доступу в мережі, де інтернет провайдери з'єднуються між собою

POINTER ARITHMETIC

Англо-український комп'ютерний словник

арифметичні операції над показниками

PUSHDOWN AUTOMATON

Англо-український комп'ютерний словник

магазинний автомат, з магазинною пам'яттю

REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS

Англо-український комп'ютерний словник

(RAID) великий масив незалежних дисків (кілька дисків працюють разом для забезпечення максимальної швидкодії)

REMOTE ACCESS SERVICES

Англо-український комп'ютерний словник

(RAS) служба(и) віддаленого (дистанційного) доступу

SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

архітектура ЕОМ з одним потоком команд і одним потоком даних

SOURCE ADDRESS

Англо-український комп'ютерний словник

1 адреса джерела даних 2 адреса операнда

TIMEDIVISION MULTIPLE ACCESS

Англо-український комп'ютерний словник

(TDMA) колективний доступ із квантуванням, колективний доступ з тимчасовим ущільненням (у мережі передачі даних)

UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER

Англо-український комп'ютерний словник

(UART) універсальний асинхронний прийомопередавач (інтегральна схема, яка замінює паралельний потік даних на послідовний і навпаки)

ZEROLEVEL ADDRESS

Англо-український комп'ютерний словник

безпосередній операнд, адрес-операнд

EXCHANGE ADVERTISEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. бартерная реклама, бартерное рекламное объявление (реклама одного издания, размещенная в другом издании в рамках бартерного соглашения между ними (т. е. в

EXCLUSIONARY AGREEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. соглашение об исключении, первичный бойкот (соглашение между двумя или более конкурирующими фирмами, которое ограничивает возможность поставки каких-либо т

EXCLUSIVE ASSORTMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. замкнутый ассортимент (включает товары только одного производителя (напр., ассортимент магазина фотоаппаратов, состоящий только из различных моделей фотоап

EXCLUSIVE TERRITORIAL AGREEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

марк. эксклюзивное территориальное соглашение* (согласно которому фирмы или торговые посредники разделяют между собой территории, на которых они могут заниматься

EXPANDING AUDIENCE

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

общ., СМИ, марк. растущая (расширяющаяся) аудитория (постоянно увеличивающееся количество людей, которые смотрят (слушают) данную программу (канал), являются пок

EYE MOVEMENT ANALYSIS

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл., псих. анализ движения глаз (исследование реакции глаз на различные образы, рекламные ролики) See: eye camera

EYECATCHING ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. броская реклама (красочная реклама, которая сразу привлекает внимание) See: creative advertising

FACTORS ACT 1889

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

юр., торг., брит. закон "О торговых агентах"*, 1889 г. (один из источников права, касающегося продажи товаров в Великобритании) See: law of sales of goods docume

FACTUAL ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. фактическая реклама* (реклама, сообщающая реальную информацию о товаре: цену товара, наличие скидок, особенности дизайна и упаковки (в отличие от рекламы,

FAIR AVERAGE QUALITY

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сокр. FAQ торг. справедливое (стандартное) среднее качество (условие при продаже зерна и некоторых других товаров, при отклонении от которого возможно изменение

FARM ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл., с.-х. сельскохозяйственная реклама, фермерская реклама (реклама товаров, используемых в сельском хозяйстве, направлена на фермеров и др. субъектов, заняты

FASHION ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. реклама моды (реклама модной одежды, обуви, аксессуаров)

FINANCIAL ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл., фин. финансовая реклама (реклама финансовых учреждений, продуктов и услуг) See: bank advertising insurance advertising

FIXED LOCATION ANNOUNCEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. объявление с фиксированным местоположением (в издании) See: fixed break 1)

FLAT FEE ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сокр. FFA рекл., комп. фиксированная плата за время (схема оплаты интернет-рекламы, при которой рекламодатель платит фиксированный тариф вне зависимости от колич

FOLLOWUP ADVERTISEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. последующее (подкрепляющее) рекламное объявление See: follow-up advertising

FOOD ADDITIVES AMENDMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг., пищ., юр., амер. поправка "О добавках к пищевым продуктам", поправка "О пищевых добавках" (к закону "О продуктах питания, лекарствах и косметических средс

FOOD ADVERTISEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. рекламное объявление о пищевых продуктах See: food advertising

FOREIGN ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. зарубежная (иностранная) реклама, реклама за рубежом (реклама товаров (услуг), размещаемая национальными компаниями за границей для выхода на зарубежный ры

FRANCHISE AREA

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. зона действия (территория) франшизы (территория, на которую распространяется купленная франшиза) See: franchise 3, 4)

FREE ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. бесплатная реклама, бесплатное рекламирование

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сокр. FAQ общ. часто задаваемые (стандартные) вопросы, ЧаВо (список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы пользователей какой-либо системы, потребителей к

FRONTAL ATTACK 1

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

) воен. фронтальная (лобовая) атака (прямое наступление на ряды противника) Ant: flanking attack 2) марк. фронтальная атака (одна из стратегий наступательной мар

GAME APPEAL

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

марк. игровой интерес* (маркетинговый подход, который заключается в привлечении покупателей путем организации различных игр (напр., лотерей), связанных с покупко

GATEFOLD ADVERTISEMENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. сложенный рекламный вкладыш* (рекламный вкладыш, сложенный пополам для того, чтобы соответствовать формату журнальной страницы)

GENDER ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. гендерная реклама* (реклама, делающая акцент на то, что рекламируемый товар особо необходим женщинам (мужчинам)) See: controversial advertising

GENERIC ADVERTISING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

1) рекл. - general appeal 2) рекл. материнская реклама (полностью организуется производителем товара)

Время запроса ( 0.126787719 сек)
T: 0.131377204 M: 1 D: 0