Найдено 100+ «B»

BACK FACE

Англо-український комп'ютерний словник

невидима поверхня (у машинній графіці)

BACK OUT

Англо-український комп'ютерний словник

скасовувати (зміни); відновлювати (попередній стан)

BACKBONE

Англо-український комп'ютерний словник

головний кабель, який сполучає вершини; основна мережа, яка формує інтернет

BACKEND PROCESSOR

Англо-український комп'ютерний словник

спецпроцесор, додатковий процесор

BACKGROUND

Англо-український комп'ютерний словник

1 тло/фон програми 2 тло, задній план

BACKGROUND REGION

Англо-український комп'ютерний словник

фоновий розділ (область пам'яті, у яку завантажуються фонові програми)

BACKSLANT

Англо-український комп'ютерний словник

накреслення шрифту з нахилом уліво

BACKSPACE

Англо-український комп'ютерний словник

1 повернення (клавіша повернення каретки на один символ; у коді ASCII представлене числом 8) 2 реверс (магнітної стрічки)

BACKTRACE

Англо-український комп'ютерний словник

слід (послідовність викликів підпрограм, що привела до даної відмітки програми)

BACKUP

Англо-український комп'ютерний словник

1 резервна копія, резервний екземпляр; резервний ресурс 2 резервування

BACKUP COPY

Англо-український комп'ютерний словник

резервна копія, резервний екземпляр

BACKUP FILE

Англо-український комп'ютерний словник

резервний файл, резервна копія файлу

BACKWARDCHAINING

Англо-український комп'ютерний словник

висновок "від мети до фактів" (в експертних системах і автоматичному доказі теорем)

BADGE READER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій читання ідентифікаційних карток

BANNER PAGE

Англо-український комп'ютерний словник

титульний лист (перша сторінка роздруківки, що містить ім'я завдання, ім'я користувача й іншу облікову інформацію)

BAR CODE SCANNER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій читання штрихового коду

BARE MACHINE

Англо-український комп'ютерний словник

"гола" машина (без програмного забезпечення)

BASE

Англо-український комп'ютерний словник

1. база; базова адреса 2. підстава системи числення 3. підстава логарифма

BASE AND DISPLACEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

база-зсув (представлення адреси у вигляді пари чисел)

BASE PAGE

Англо-український комп'ютерний словник

базова сторінка (у деяких архітектурах ЕОМ)

BASED INTEGER

Англо-український комп'ютерний словник

1 число з підставою 2 зміщене ціле

BASIC

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code»

BASIC ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

базисний (основний) метод доступу (у спеціальних системах IBM)

BASIC DISK OPERATING SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(BDOS) базова дискова операційна система БДОС

BASIC INDEXED SEQUENTIALACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(BISAM) базисний індексно-послідовний метод доступу

BASIC INPUTOUTPUT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(BIOS) базова система вводу-виводу, БІОС

BASIC PARTITIONED ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(BPAM) базисний роздільний метод доступу

BASIC SEQUENTIALACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(BSAM) базисний послідовний метод доступу

BASIC TELECOMMUNICATION ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(BTAM) базисний телекомунікаційний метод доступу

BATCH

Англо-український комп'ютерний словник

пакет (сукупність даних чи програм, оброблюваних чи переданих як єдине ціле)

BATCH MODE

Англо-український комп'ютерний словник

пакетний режим, режим пакетної обробки

BAUD

Англо-український комп'ютерний словник

бод (одиниця виміру швидкості передачі інформації)

BAUD RATE

Англо-український комп'ютерний словник

швидкість передачі інформації в бодах

BAUDOT CODE

Англо-український комп'ютерний словник

код Бодо, п'ятирозрядний телеграфний код

BCD ARITHMETIC

Англо-український комп'ютерний словник

операції над числами в двійково-десятковому представленні

BECAUSE IT'S TIME NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(BITNET) "Тому, Що Це Часова Мережа". Одна з перших міжнародних комп'ютерних мереж, створена на початку 80-х рр. 20 ст. Несумісна з Internet

BEFORELOOK JOURNAL

Англо-український комп'ютерний словник

журнал відкочування (у який заносяться старі значення змінюваних записів)

BEGINNER'S ALLPURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE

Англо-український комп'ютерний словник

(BASIC) універсальний символьний командний код для початківців (Бейсик). Мова програмування, розроблена для полегшення процесу програмування

BEGINNINGOFTAPE MARKER

Англо-український комп'ютерний словник

(BOT) маркер початку (магнітної) стрічки

BEL

Англо-український комп'ютерний словник

символ оповіщення, "дзвоник" (у коді ASCII представлений числом 7)

BELIEFINVOKED INTERPRETATION

Англо-український комп'ютерний словник

інтерпретація "від фактів", висновок знизу нагору (у логічному програмуванні і продукційних системах)

B

Англо-русский дополнительный словарь

s-o-b - (pl. s-o-b's; abbr. of son of a bitc euphem. сукин сын b.o. - body odor - запах тела, пота b.y.o. - приносить с собой; надпись на кафе и ресторанчиках, г

B

Англо-русский словарь общей лексики

I [¤Ђ] мат. обозначение (известного) числа, элемента множества II сокр. от bar IV бар (единица давления) III сокр. от bit III бит (минимальная единица информации

B

Англо-русский словарь технических аббревиатур

B-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус анодной батареи; отрицательный вывод источника анодного питанияАнгло-русский словарь технических аб

B

Англо-русский технический словарь

<phys.> индукция магнитнаяАнгло-русский технический словарь.

B

Музыкальная энциклопедия

        b (лат.) 1) Вторая буква алфавита музыкального. В период раннего средневековья служила названием и буквенным обозначением второй ступени звукоряда, осн.

B

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) вторая буква немецкого алфавита 2) муз. си бемоль II см. bar III = Beschleunigung физ.ускорениеБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

B

Англо-русский словарь Мюллера

B, b [bi:] n (pl Bs, B's [bi:z]) 1) 2-я буква англ. алфавита 2) условное обозначение чего-л., следующего за первым по порядку, сортности и т.п. 3) муз. си ◊ no

B

Большой испанско-русский словарь

I f2-я буква испанского алфавита беII сокр. от balboa; = b.бальбоа (денежная единица Панамы)III сокр. от banco; = bбанкIV сокр. от bolívarболивар (денежная едини

B

Португальско-русский словарь

m = Bбе (вторая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

B

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = b2-ая буква французского алфавита••le B a ba — первые шаги; азыБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

B

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = B III рел., сокр. от beato, beata, = B блаженный, блаженная; благословенный, благословенная Итальяно-русский словарь.2003.

B

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(Си бемоль) — седьмая ступень (Si) гаммы Do, пониженная на полтона. Эта буква служит для сокращения названия: B = Basso, cB = col Basso (с басом); Contra Basso (

B

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Bandлента; полоса; диапазонII сокр. от Blindleitwertреактивная проводимостьIII сокр. от Barometerstandпоказание барометраIV сокр. от basischосновныйV

B

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = B Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

B

Англо-русский словарь Мюллера

B, b [bi:] n (pl Bs, B's [bi:z])1) 2-я буква англ. алфавита2) условное обозначение чего-л., следующего за первым по порядку, сортности и т.п.3) муз. си◊ not to k

B

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) вторая буква норвежского алфавита 2) муз. си бемоль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

B

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от bacillusбацилла, палочкаII сокр. от back1) спина, спинка 2) тыльная часть III сокр. от ballокруглое телоIV сокр. от bicuspidдвухвершинныйV сокр. от bl

B

Азербайджанcко-русский словарь

Вторая буква азербайджанского алфавита.

B

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) вторая буква норвежского алфавита2) муз. си бемоль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

B

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. bacillus - бацилла; палочковидная бактерия;2. background - фон; фоновый;3. bag - мешок; вымя; добыча;4. bale - брикет; тюк; кипа;5. band - полоса частот; диап

B

Латинско-русский словарь

bвторая буква латинского алфавита; в сокращенияхb. — bonus, beneb. a. — bonis avibusb. m. — bonae memoriaeb. o. — bono omineb. p. — bono publicob. v. v. — bene v

B

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, =1) вторая буква немецкого алфавита2) муз. си бемольБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

B

Англо-русский вспомогательный словарь

1. быть; 2. биллион; миллиард; 3. Бельгия; 4. база; основа; 5. перед; до; 6. уроженец; родившийся; 7. ширина; 8. британский; английский

B

Немецко-русский автосервисный словарь

(Kraftstoffverbrauch) расход топлива (условное обозначение)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

B

Англо-русский словарь общей лексики

I [¤Ђ] мн. - Bs, B's [¤ЂЄ] 1) (вторая буква англ. алфавита; B - прописная, b - строчная) 2) (как часть акронима в коротких текстовых сообщениях; используется для

B

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. B (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый долговым обязательствам с качест

B

Португальско-русский словарь

m = bPortuguese-russian dictionary.2013.

B

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от bague cylindriqueкольцевой калибрII сокр. от baseбаза (транзистора)III сокр. от bâtiстанинаIV сокр. от batterieбатареяV сокр. от belбел, БVI сокр. от

B

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(Си бемоль) — седьмая ступень (Si) гаммы Do, пониженная на полтона. Эта буква служит для сокращения названия: B = Basso, cB = col Basso (с басом); Contra Basso (

B

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. B- (рейтинг обыкновенных акций низкого уровня, присваиваемый агентством "Стандард энд Пурз"; означает самое низкое качество из категорий акций низког

B

Новый большой англо-русский словарь

B [bi:] n (pl Bs, b‘s [bi:z]) 1. 2-я буква английского алфавита 2. (B) амер. отметка «хорошо» a B in history - «хорошо» по истории 3. (b) мат. b (обозначение

B

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от asparagine or aspartic acidаспарагин или аспарагиновая кислота (в неясных случаях)* * *• asparagine or aspartic acid• bacillus• back• ball• bicuspid• bl

B

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[bi:]барродившийся; рожденный; уроженецАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

B

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от barбарII сокр. от barnбарн, бIII сокр. от baryeмикробар, мкбарDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

B

Новый большой англо-русский словарь

[bi:] n (pl Bs, b's [bi:z])1. 2-я буква английского алфавита2. (B) амер. отметка «хорошо»a B in history - «хорошо» по истории3. (b) мат. b (обозначение известног

B

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр.1. (код страны) Belgium2. авто категория Bсм. category B3. мед. группа крови III (обозначение третьей группы крови по международной системе классификации гр

B

Энциклопедический словарь

B (Си бемоль) — седьмая ступень (Si) гаммы Do, пониженная на полтона. Эта буква служит для сокращевия названия: B = Basso, cB = col Basso (с басом); Contra Basso

B

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[biː]сиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

B

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Barбар (единица давления)II сокр. от BarnбарнIII сокр. от beruhigtуспокоенный (о стали)IV сокр. от BeschleunigungускорениеDeutsch-Russische Wörterbuch

B

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[degree Beaume] — градус Боме* * *• градус Боме• нижняя ограничивающая поверхность пласта• подошва пластаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

B

Немецко-русский автосервисный словарь

(Batterie Minus) обозначение клеммы (на генераторе или регуляторе напряжения), соединяемой с отрицательным полюсом аккумуляторной батареиDeutsch-russische wörter

B

Новый большой англо-русский словарь

[bi:] n (pl Bs, b's [bi:z])1. 2-я буква английского алфавита2. (B) амер. отметка «хорошо»a B in history - «хорошо» по истории3. (b) мат. b (обозначение известног

B

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

B

Венгерско-русский словарь

1. {hang, betű) б, Б;B-vitamin — витамин Б;I/B. osztály — класс 1/б.;2. zene. b-hang си бемоль;B-dúr — си бемоль-мажорMagyar-orosz szótár.2013.

B

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Бор (B)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

B

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

B

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (binary) двоичный; двойной 2) см. bit 3) (British) британский, английский 4) (byte) байт

B 1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B 1, B 2, B 3 -... — символы для обозначения поколений от обратных скрещиваний, или беккроссов. Первый беккросс получают путем скрещивания особи с одним из родит

B 2

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B 1, B 2, B 3 -... — символы для обозначения поколений от обратных скрещиваний, или беккроссов. Первый беккросс получают путем скрещивания особи с одним из родит

B)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) я ношу очки в роговой оправе

B+

Немецко-русский автосервисный словарь

(Batterie Plus) обозначение клеммы (на генераторе или регуляторе напряжения), соединяемой с положительным полюсом аккумуляторной батареиDeutsch-russische wörterb

B+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

B-positive - положительный вывод источника напряжения; положительный вывод источника анодного питания; плюс анодной батареиАнгло-русский словарь технических абб

B+

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. B+ (в рейтинговой системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг обыкновенных акций среднего уровня; означает самый низкий уровень из категории акций

B.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= bei, beimу, при, возлеБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

B.

Англо-русский экономический словарь

родившийся; уроженец.born.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

B.

Португальско-русский словарь

скр от becoпереулокPortuguese-russian dictionary.2013.

B.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Beavan's Reports] сборник судебных решений, составитель Бивен (1838-1866)2) [bid] предложение цены (со стороны покупателя)3) [bill of exchange] пе

B.

Англо-русский словарь по пластикам

сокр. от degree Baumeградус БомеEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

B.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от baseбазисII сокр. от boréalсеверныйDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

B.

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от born родился, родилась (перед датой или местом рождения) Jane Austen (b.1775, d.1817) — Джейн Остин (род. 1775, ум. 1817) b. in London of Flemish descen

B...

Англо-русский словарь терминов GSM

коммутатор или часть коммутатора, закрепленные за вызываемым абонентом (B), напр. линейно-магистральная группа (LTG) B

B/

Англо-русский юридический словарь

сокр. от bill of exchangeпереводный вексель, траттаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

B/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[base, bottom of given formation] — подошва пласта; нижняя ограничивающая поверхность пластаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

B0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 1000 x 1414Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостиц

B1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 707 x 1000Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

B1 SECURITY

Англо-русский словарь компьютерных терминов

уровень безопасности B1 ( реализующий произвольные методы обеспечения безопасности с применением системы грифов министерства обороны США )

B1 SECURITY

Англо-русский словарь по компьютерам

уровень безопасности B1 (реализующий произвольные методы обеспечения безопасности с применением системы грифов министерства обороны США )

B10

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 31 x 44Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.

B12FOLATE ACHRESTIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Израэльса-Уилкинсона, болезнь Уилкинсона Англо-русский медицинский словарь.2012.

B12FOLATEACHRESTIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

анемия В12-фолиево-ахрестическая Англо-русский медицинский словарь.2012.

B19

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сленг крупная женщинаАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

B2

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 500 x 707Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

B2B

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(business-to-business) электронная коммерция по схеме "бизнес-бизнес" ("предприятие - предприятие") схема оптовой торговли, по которой сделки через Интернет осущ

B2B

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

«бизнес для бизнеса»Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

B2B

Словарь бизнес терминов

Business - to - business Система электронной коммерции по обслуживанию физических лицСловарь бизнес-терминов.Академик.ру.2001.

B2B

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от business-to-business, - b2b "бизнес для бизнеса" а) (взаимодействие между предприятиями; схема организации такого взаимодействия, в т.ч. с привлечением

B2B

Англо-русский экономический словарь

эк. сокр. от business-to-businessАнгло-русский экономический словарь.

B2B (BUSINESSTOBUSINESS)

Англо-русский экономический словарь

бизнес-бизнес.системы электронной коммерции, в которых в качестве субъектов процессов продажи и покупки выступают коммерческие структуры. Такие системы обычно ис

B2B (BUSINESSTOBUSINESS)

Англо-русский экономический словарь

бизнес-бизнес.системы электронной коммерции, в которых в качестве субъектов процессов продажи и покупки выступают коммерческие структуры. Такие системы обычно ис

B2B ADVERTISING AGENCY

Англо-русский экономический словарь

рекл. агентство деловой [промышленной\] рекламы* (рекламное агентство, специализирующееся на рекламе товаров промышленного назначения)Syn:industrial advertising

B2B SELLING

Англо-русский экономический словарь

марк. = industrial sellingАнгло-русский экономический словарь.

B:)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) солнечные очки на голове

B′

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B′ — символ для обозначения хроматидного разрыва (см. Хроматида).Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.Арефьев В.А., Лисовенко

B′′

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

B′′ — символ для обозначения хромосомного разрыва: 2B′′ — два хромосомных разрыва.Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.Арефье

Время запроса ( 2.935562449 сек)
T: 2.94006073 M: 1 D: 0