Найдено 100+ «C»

C

Англо-український комп'ютерний словник

Сі (мова програмування, розроблена компанією Bell Laboratories в 70-х рр. 20 ст.)

C++

Англо-український комп'ютерний словник

покращена версія мови Сі, в якій додані об'єктно-орієнтувальні розширення

CABLE MODEM TERMINATION SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(CMTS) система, яка здійснює обмін цифровими сигналами між модемами

CALL

Англо-український комп'ютерний словник

1 виклик (підпрограми) звертання (до підпрограми) 2 виклик, з'єднання (між вузлами мережі)

CALL BY NAME

Англо-український комп'ютерний словник

1 виклик по імені 2 передача параметрів

CALLING SEQUENCE

Англо-український комп'ютерний словник

послідовність дзвінків; угоди про зв'язки

CAM

Англо-український комп'ютерний словник

див. «computer-aided manufacturing»; «content-addressable memory»

CANCEL

Англо-український комп'ютерний словник

(CAN) 1. n скасування (попередньо прийнятого символу чи групи символів) (у коді ASCII представлений числом 24) 2. v 1 скасовувати 2 переривати (виконання про

CANCELLATION

Англо-український комп'ютерний словник

втрата точності (зменшення числа значущих розрядів при вирахуванні близьких по величині чисел)

CANDIDATE KEY

Англо-український комп'ютерний словник

можливий ключ (до реляційної моделі даних)

CAPABILITY ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

архітектура з мандатною адресацією

CAPACITY

Англо-український комп'ютерний словник

1 (інформаційна) ємність, обсяг 2 розрядність 3 пропускна здатність (каналу зв'язку)

CAPS LOCK

Англо-український комп'ютерний словник

фіксація регістра великих букв на клавіатурі

CARD

Англо-український комп'ютерний словник

1 перфораційна карта, перфокарта 2 плата (в персональних і мікро ЕОМ)

CARD FEED

Англо-український комп'ютерний словник

подача перфокарт (вводу-виводу перфокарт)

CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS COLLISION DETECT

Англо-український комп'ютерний словник

(CSMA/CD) пристрої медіа доступу, які перед передачею даних провіряють канал на наявність носія даних

CARRY

Англо-український комп'ютерний словник

1 розряд переносу, перенос 2 перенос

CARTRIDGE TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

касетний нагромаджувач на (магнітній) стрічці, касетна стрічка

CASCADED CARRY

Англо-український комп'ютерний словник

покаскадний перенос (при рівнобіжному додаванні)

CASCADING STYLE SHEET

Англо-український комп'ютерний словник

(CSS) каскадний стиль листка (стандарт для визначення появи тексту та інших елементів)

CASE

Англо-український комп'ютерний словник

1 регістр клавіатури 2 оператор вибору

CASEINSENSITIVE SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

пошук без обліку регістру (у системах підготовки текстів і редакторах)

CASESENSITIVE SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

пошук з урахуванням регістру (у системах підготовки текстів і редакторах)

CASH

Англо-український комп'ютерний словник

кеш (збірка інструкцій або даних для подальшого використання)

CAST

Англо-український комп'ютерний словник

приведення типів (перетворення одного типу на інший); ядро (у мові Алгол-68)

CAST OPERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

приведення типів (оператор перетворення одного типу на інший)

CATALOG

Англо-український комп'ютерний словник

1. n каталог 2. v каталогувати, заносити в каталог

CATALOGED PROCEDURE

Англо-український комп'ютерний словник

каталогована (бібліотечна) процедура

CC ENTERPRISES

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що надає послуги ASIC та FPGA консалтингу

CD READ ONLY MEMORY

Англо-український комп'ютерний словник

(CD ROM) пристрій зчитування компакт дисків

CD REWRITABLE

Англо-український комп'ютерний словник

(CD RW) пристрій зчитування та запису компакт дисків

CGCOREEL PROGRAMMABLES

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, яка пропонує вирішення для FPGA та EDA

CHANGE BIT

Англо-український комп'ютерний словник

розряд (біт) змін (у системах з віртуальною пам'яттю)

CHANNEL

Англо-український комп'ютерний словник

1 канал вводу-виводу 2 канал зв'язку 3 доріжка (перфострічка)

CHANNEL CAPACITY

Англо-український комп'ютерний словник

пропускна здатність каналу зв'язку

CHANNEL DIRECTOR

Англо-український комп'ютерний словник

процесор керування каналами (у великих обчислювальних системах)

CHARACTER ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

атрибут символу, атрибут літери (у машинній графіці)

C

Латинско-русский словарь

M. Tullius Cicero106-43 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

C

Словарь компьютерных терминов

C — Язык программирования высокого уровня, разработанный Бьярном Страуструпом в 1983 году. C++ — улучшенная версия языка С, в которой добавлены объектно-ориентир

C

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [codex] кодекс2) [confidential] доверительный; секретный3) [confinement] арест; заключение4) [contract] договор5) [copy] копия; экземпляр6) [copyright] а

C

Немецко-русский автосервисный словарь

I(elektrische Kapazität) электрическая ёмкостьII(Container) контейнерDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

C

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ csi: ]C n AmE sl 1. If we only could lay our hands on five C's! Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's Э

C

Португальско-русский словарь

m = Cсэ (третья буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

C

Энциклопедия кораблей

«C»подводная лодка (Великобритания) Тип:подводная лодка (Великобритания).Водоизмещение:295/325 тонн.Размеры:43 м х 4 м х 3,5 м.Силовая установка:одновальная, бе

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мат. константа, постоянная величина (в формуле, выражении) II сокр. от centimetre сантиметр III сокр. от carat карат (0,2 грамма) IV - C.; сокр. от centur

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мн. Cs, C's [©ЂЄ] 1) третья буква англ. алфавита; C - прописная, c - строчная 2) как часть акронима, используется для обозначения звукосочетания [©Ђ] - CU

C

Англо-русский дополнительный словарь

сто долларов commonwealth - содружество b/c - bulk cargo - насыпной, навалочный или наливной груз; бестарный груз

C

Англо-русский технический словарь

<electr.> <abbr.> кулонАнгло-русский технический словарь.

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус сеточной батареи; отрицательный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь т

C

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от confidentialконфиденциально; для служебного пользованияАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита 2) муз. до II = konstantes Kapital эк.постоянный капиталIII = Lichtgeschwindigkeit физ.скорость светаIV = Zenti-с = са

C

Англо-русский словарь по компьютерам

язык программирования С (произносится СИ )

C

Англо-русский словарь компьютерных терминов

C 1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык Си

C

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. С (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый в случае, если в отношении эмите

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. cable - кабель; телеграмма;2. calibration - калибровка; градуировка; тарирование;3. call - вызов; позывной;4. calorie - калория; килокалория;5. calyx - чашечк

C

Музыкальная энциклопедия

        1) Третья буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение III ступени распространённого в раннем средневековье муз. звукоряда, осн. тоном к

C

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 100 долларов; бак; 2. музыкальный тон; 3. калория; малая калория, грамм-калория; 4. груз; 5. (судебное) дело; 6. цент; 7. сантиметр; 8. глава; 9. около; прибл

C

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. cannoneer 2. cargo aircraft (воен.)

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = C Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[coarse] — грубый (о настройке); крупнозернистый * * *Си (универсальный язык программирования; первоначально разработан как язык системного программирования для

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[siː]доконстанта, постоянная величинасто доллароввекоколо, приблизительномалая калория, грамм-калориябольшая калория, килограмм-калориясантиметрАнгло-русский бол

C

Азербайджанcко-русский словарь

Третья буква азербайджанского алфавита.

C

Итальяно-русский автомобильный словарь

(carbonio) углеродDizionario italiano-russo Automobile.2013.

C

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Углерод (C)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

C

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык си

C

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

1. Содержание ДНК в расчете на гаплоидное число хромосом. 2. см. constant part * * *C — обозначение: а) цитозина (6-амино-2-гидрокси-пиримидин), пиримидинового

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [center] — центр2. [centigrade] — температурная шкала Цельсия || стоградусный; со стоградусной шкалой3. [carbonate] — карбонат || карбонатный4. [completing] —

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита2) муз. доII = centum лат.стоIII = Coulomb фр. физ.к = кулонIV = Curie уст.см. CiV = Zentrumцентр (почтовый индекс)Боль

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z])1) 3-я буква англ. алфавита2) муз. до3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = c3-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.1. константа;2. контрольная группа.* * *сокр.1) константа;2) контрольная группа.Англо-русский словарь по социологии.2011.

C

Большой испанско-русский словарь

I f3-я буква испанского алфавита сеII топ.; сокр. от CaboмысIII спорт.; сокр. от canoaканоэIV спорт.; сокр. от carreraзабег, заездV сокр. от Celsiusпо Цельсию, в

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от calorieкалорияII сокр. от calyxчашечка, чашевидная частьIII сокр. от capacity1) объём, ёмкость 2) мощность, производительность IV сокр. от cause1) при

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от capacity) ёмкость2. (сокр. от concentration) концентрацияEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

C

Португальско-русский словарь

I скр от coulomb, culom элкулонII m = cPortuguese-russian dictionary.2013.

C

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто категория Cсм. category C2. авто Classic vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого

C

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(це)в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит ключе

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от CurieкюриII сокр. от KonzentrationконцентрацияIII сокр. от Zenti- с, санти- (десятичная приставка к единицам измерения) IV сокр. от Zirrusперистое обл

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Code, KodeкодII сокр. от Coulombк, кулонIII сокр. от KapazitätёмкостьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

C

Новый большой англо-русский словарь

C [si:] n (pl Cs, c‘s [si:z]) 1. 3-я буква английского алфавита 2. (C) амер. отметка «удовлетворительно» a C in history - «удовлетворительно» по истории 3. (c

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. calorie - грамм-калория; калория; кал;2. calyx - чашечка; чашевидная часть;3. capacitance - ёмкость; ёмкостное сопротивление;4. capacity - ёмкость; мощность;

C

Латинско-русский словарь

cтретья буква латинского алфавита (вначале обозначавшая и звук G); в сокращенияхC. — Cajus (Gajus)C. — Caja (Gaja)C. = condemno — осуждаю (в судейской подаче г

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита 2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

C.См. константная область [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995

C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (see) смотри, посмотри, увидимся аббревиатура, принятая в электронной почте (например, C U later) 2) язык Си процедурный язык программирования, разработанный

C

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от complement комплемент 2) сокр. от cytosine цитозин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость2) конденсатор3) производительность; мощность4) грузоподъёмность; пропускная способностьIII с

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z]) 1) 3-я буква англ. алфавита 2) муз. до 3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

C

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (calibration) калибровка• (case) кожух, корпус• (control) орган управления, управление1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Инт

C

Англо-русский словарь по биотехнологиям

цитозин (сокр. Ц)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[si:]содружествоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от complementкомплементII сокр. от cysteineцистеинIII сокр. от cytosineцитозин* * *• complement• cysteine• cytosineEnglish-russian biological dictionary.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость 2) конденсатор 3) производительность; мощность 4) ёмкость, пропускная способность III сокр.

C

Энциклопедический словарь

C (це) — в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит

C

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) If we only could lay our hands on five C's! — Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's — Этот костюм обошелся мне в двести

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

радиообозначение ёмкостиБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = c чи (буква алфавита); с come Como — "чи" как в слове Комо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II лат., сокр. от centum 100 (

C $

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Cordoba исп.кордова, кордоба (денежная единица Никарагуа)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C $

Англо-русский экономический словарь

канадский долларАнгло-русский экономический словарь.

C /

Португальско-русский словарь

1) скр от com prep с2) скр от conta счётPortuguese-russian dictionary.2013.

C$

Англо-русский экономический словарь

constant dollars; C$"постоянные доллары": доллары базового периода, используемые для определения реальной покупательной способности; мера измерения покупательной

C'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

сокр.; см. ce Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-positive - положительный вывод источника напряжения; плюс сеточной батареи; положительный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь те

C++

Аббревиатуры

термин языка программирования C++

C++

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

язык C++ язык программирования высокого уровня, разработанный Бьёрном Страуструпом (Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Муррей-Хилл, Нью-Джерси) в 1983

C.

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. Centigrade - по шкале Цельсия; °С; стоградусный;2. collected - полученный;3. contract - контракт;4. court - суд;5. currency - валютаАнгло-русский словарь техн

C.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Chancellor] канцлер2) англ. [Chancery] канцлерский суд; канцлерское отделение3) [Chapter] глава (напр. закона)4) [Code] кодекс5) [Code of Justinia

C.

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(cycle)цикл, герц (частота)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

C.

Португальско-русский словарь

I скр от ист Conto (conto de réis)конто (денежная единица, равная тысяче крузейро в Бразилии, тысяче эскудо в Португалии); ист миллион рейсII скр от calçadaшоссе

C.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Cent англ.цент (монета в США и др. странах)II = currentis лат.текущего года ( месяца )Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centimètreсантиметр, смII сокр. от codeкодIII сокр. от contrôleur1) диспетчер; контролёр2) контрольный приборIV сокр. от courseходDictionnaire polytec

C.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

караткюрипо стоградусной шкалеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от circa около, ок. 2) юр. сокр. от codice кодекс 3) сокр. от comune коммуна 4) сокр. от città город, г. 5) сокр. от corrente текущий (например, год

C.

Немецко-русский словарь по искусству

= ca.Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

C.

Португальско-русский словарь

I скр от cantoпеснь, героическая поэмаII скр от cenaсцена, явлениеIII скр от centoсотняPortuguese-russian dictionary.2013.

C.

Англо-русский экономический словарь

1) эк. сокр. от cent 2) эк. сокр. от centime 3) эк. сокр. от centavo 4) юр., брит. сокр. от chapter 2),* * *кубический.cubic.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращен

C.

Англо-русский словарь Мюллера

c. I carat noun карат (200 миллиграммов) II curie noun кюри (единица радио-активности) III C. - centigrade noun по стоградусной шкале (о температуре)Англо-русски

C/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[contractor] — буровой подрядчикАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

C0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 917 x 1297Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

C1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

С1, С2, С3 — обозначение последовательных поколений полиплоидных организмов (см. Полиплоид), полученных при полиплоидизации с применением колхицина, т. н. колхип

C1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 648 x 917Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

C10+, DECANE PLUS C10+

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

декан +Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

C14METHODE

Немецко-русский геологический словарь

углеродный метод (радиометрии)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

Время запроса ( 4.461556031 сек)
T: 4.464266774 M: 1 D: 0