Найдено 100+ «G»

GARBAGE COLLECTOR

Англо-український комп'ютерний словник

збирач сміття, програма чищення пам'яті

GATEWAY SERVER

Англо-український комп'ютерний словник

шлюз; станція зв'язку з зовнішньою мережею

GENERALIZED DATABASE

Англо-український комп'ютерний словник

база даних загального призначення

GENERALPURPOSE REGISTER

Англо-український комп'ютерний словник

реєстр загального призначення, РЗП

GENERATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 генерація (системи); породження (машинного коду) 2 покоління 3 версія (файлу)

GENERIC PACKAGE

Англо-український комп'ютерний словник

родовий (що набудовується) пакет

GENERIC TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

родовий (параметрований, що набудовується) тип (даних)

GET

Англо-український комп'ютерний словник

1. n метод передачі даних через форму, при якому дані зображаються в адресному рядку браузера 2. v прочитати (запис з файлу, зовнішнього пристрою чи бази даних)

GIGAHERTZ

Англо-український комп'ютерний словник

(Ghz) гігагерц (1000000000 циклів за секунду)

GLOBAL IDENTIFIER

Англо-український комп'ютерний словник

глобальний ідентифікатор, глобальне ім'я

GOAL FUNCTION

Англо-український комп'ютерний словник

цільова функція (у завданнях оптимізації)

GOALINVOKED INTERPRETATION

Англо-український комп'ютерний словник

інтерпретація "від мети" (у логічному програмуванні і продукційних системах)

GOALS THRASHING

Англо-український комп'ютерний словник

переповнення списку мети (у системах логічного висновку)

GRANULARITY

Англо-український комп'ютерний словник

1 ступінь деталізації 2 грануляція (у рівнобіжному програмуванні)

GRAPH FOLLOWER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій вводу контурних графічних зображень

GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT

Англо-український комп'ютерний словник

(GIF) формат для зображень, які містять багато площі одного кольору

GRAPHIC INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

графічний інтерфейс; засіб графічної взаємодії

GRAPHICAL DEVICE INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(GDI) інтерфейс графічного пристрою (стандарт Windows для передачі графічних об'єктів прямо на пристрій виводу)

GRAPHICAL OUTPUT PRIMITIVE

Англо-український комп'ютерний словник

1 графічний примітив, примітив виводу 2 елемент відображення

GRAPHICAL USER INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(GUI) графічний інтерфейс користувача

GRAPHICS EDITOR

Англо-український комп'ютерний словник

графічний редактор, редактор зображень

GRAY LEVEL

Англо-український комп'ютерний словник

рівень яскравості (чорно-білого зображення)

GROUP SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(GS) символ роздільника груп (у коді ASCII представлений числом 29)

GULP

Англо-український комп'ютерний словник

група байтів, оброблювана як єдине ціле

ACCELERATED GRAPHICS PORT

Англо-український комп'ютерний словник

прискорений графічний порт (спеціалізований інтерфейс, що забезпечує роботу високошвидкісних графічних карт, особливо у сфері тривимірної графіки)

CLOSED USER GROUP

Англо-український комп'ютерний словник

замкнута група користувачів (у мережі передачі даних)

CODE GENERATION

Англо-український комп'ютерний словник

генерація команд, генерація об'єктного коду

CODE GENERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

генератор команд, генератор об'єктного коду

COMMON GATEWAY INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(CGI) стандартний прохідний інтерфейс (набір правил, що описують, як Web Server спілкується з іншим програмним забезпеченням)

COMPILER GENERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

генератор компіляторів, система побудови трансляторів

COMPUTER GAME

Англо-український комп'ютерний словник

машинна гра (комп'ютерна гра); гральна програма

CONSTITUENT GRAMMAR

Англо-український комп'ютерний словник

граматика (безпосередніх) складових, БС-граматика

CONTEXTFREE GRAMMAR

Англо-український комп'ютерний словник

контекстно-вільна (бесконтекстна) граматика, КВ-граматика

CONTEXTSENSITIVE GRAMMAR

Англо-український комп'ютерний словник

контекстно-залежна (контекстна) граматика

G

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от gramme II физ. обозначение ускорения свободного падения (ускорения силы тяжести) см. тж. acceleration of gravity, gravity

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Genitiv - родительный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

G

Англо-русский словарь компьютерных терминов

G 1. имя жесткого диска; 2. см.: а) Giga; б) Grant line

G

Португальско-русский словарь

I m = Gжэ (седьмая буква португальского алфавита)II скр от gramaграммPortuguese-russian dictionary.2013.

G

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. а) giga - биллион; б) grant line - линия предоставления права доступа к шине, линия арбитража (разрешения)

G

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (giga-) префикс гига- обозначает 1 миллиард, или 109. В вычислительной технике G означает 230, или 1 073 741 824 см. тж. M, T 2) см. generation

G

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

грам[c steelblue], -ма

G

Русский орфографический словарь

точка ГРусский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М.: "Азбуковник".В. В. Лопатин (ответственный редактор

G

Музыкальная энциклопедия

        1) седьмая буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение VII ступени существовавшего в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

G

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

(от goodies) сущ. амер. негр. сленг женские половые органыАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

G

Латинско-русский словарь

gседьмая буква латинского алфавита, соответствующая русскому г (введена лишь около 235 г. до н. э., а до того времени имела одинаковое начертание c c); в сокраще

G

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ɡdʒi: ]G n AmE sl The thieves got away with one hundred G's from the local bank Воры увели сто тысяч зеленых из местного банка Fou

G

Англо-русский социологический словарь

1) = goal;2) general factor abbrev.1) цель;2) главный фактор.

G

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от (accélération locale de) gravitéлокальное ускорение силы тяжестиII сокр. от gainусиление, коэффициент усиленияIII сокр. от gisementдирекционный уголIV

G

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от guanineгуанин* * *guanineEnglish-russian biological dictionary.2013.

G

Англо-русский словарь общей лексики

I [‹Ђ] мн. - Gs, G's [‹ЂЄ] седьмая буква англ. алфавита; G - прописная, g - строчная II муз. а) - G natural соль G sharp — соль-диез G double sharp — соль-дубль-

G

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от guanine гуанин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

G

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centre de gravitéцентр тяжестиII сокр. от coefficient d'élasticité au cisaillementмодуль упругости при сдвигеIII сокр. от compteur Geigerсчётчик Гейге

G

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [gas] — газ || газовый2. [Grashof] — число Грасгофа* * *обозначение волны Лява (Love wave)* * *сокр.[gas] газ || газовый* * *• газ• газовый• гига• число Грасг

G

Англо-русский словарь компьютерных терминов

gate 1) вентиль, вентильная схема; логический элемент 2) стробирующий импульс; строб-импульс 3) затвор 4) вентильный провод

G

Португальско-русский словарь

m = gPortuguese-russian dictionary.2013.

G

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от freie Enthalpieсвободная энтальпияII сокр. от Gasschweißenгазовая сваркаIII сокр. от Gaußгс, гауссIV сокр. от geglüht(полностью) отожжённый (маркировк

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) седьмая буква немецкого алфавита2) муз. сольII = Gauß эл.гс = гауссIII = GewichtвесIV = Giga-Г = гига- (десятичная приставка к единицам измерения)Боль

G

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʤiː](G) сольдля показа лицам любого возрастагига-штука баксов, тысяча долларов, $1000Группагауссудельный весАнгло-русский большой универсальный переводческий сл

G

Англо-русский словарь по социологии

1) = goal; 2) general factor abbrev. 1) цель;2) главный фактор.Англо-русский словарь по социологии.2011.

G

Латинско-русский словарь

Gajusок. 110-180 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

G

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от geldingкастрированное животноеII сокр. от grainзёрнышко, гранула, зерноIII сокр. от groupгруппаIV сокр. от gynaeceumгинецейV сокр. от specific gravity

G

Англо-русский экономический словарь

сокр. от General Audience СМИ, амер. (маркировка, рекомендующая просмотр данного фильма аудитории всех возрастов)* * *I1 тыс. долл. (разг.).IIabbrev.: Gguineaгин

G

Большой испанско-русский словарь

f8-я буква испанского алфавита хе

G

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(grant line) линия предоставления права доступа к шине, линия арбитража (разрешения)

G

Новый большой англо-русский словарь

[dʒi:] n (pl Gs, g's [dʒi:z])1. 7-я буква английского алфавитаG for George - буква «Г», как в слове Георг (при передаче слова по буквам)2. (G) муз. соль3. (тж. G

G

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) г;kis g строчное «г»;2. zene. g(-hang) соль s., nrag.;\g-dúra) fn. — соль-мажор;b) mn. соль-мажорный;\g dúr hangsor/ skála — соль-мажорная гамм

G

Аббревиатуры

родительный падеж

G

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m invar; = g джи, (буква) (g ) "джи" come Genova — как в слове Генуя (по-итал) Дженова (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II сокр.

G

Азербайджанcко-русский словарь

Девятая буква азербайджанского алфавита.

G

Норвежско-русский словарь

|ge|-'en, -'er1) седьмая буква норвежского алфавита2) муз. соль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

G

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

авто originally mfgd. for non-U.S. distribution (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мости

G

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (gate) вентиль; логический элемент; затвор 2) (general) главный, генеральный, всеобщий 3) (giga-) гига-, 109 (часть сложных слов, означающая превышение в милл

G

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = g7-я буква французского алфавитаG-7 полит. — "большая семёрка"facteur g психол. — умственные способностиБольшой французско-русский и русско-французский слов

G

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от gate - 1) вентиль, вентильная схема; логический элемент 2) стробирующий импульс; строб-импульс 3) затвор 4) вентильный провод

G

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electric conductance - электропроводность;2. gage - контрольно-измерительный прибор; датчик; шаблон; калибр; эталон; измерительная скоба;3. gain - коэффициент

G

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = GБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

G

Новый большой англо-русский словарь

G [dʒi:] n (pl Gs, g‘s [dʒi:z]) 1. 7-я буква английского алфавита G for George - буква «Г», как в слове Георг (при передаче слова по буквам) 2. (G) муз. соль

G

Англо-русский металлургический словарь

generatorАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Genitiv - родительный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

G

Новый большой англо-русский словарь

[dʒi:] n (pl Gs, g's [dʒi:z])1. 7-я буква английского алфавитаG for George - буква «Г», как в слове Георг (при передаче слова по буквам)2. (G) муз. соль3. (тж. G

G

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [gauge] — манометр; калибр 2. [gram] — грамм 3. [gravity] — сила тяжести, тяготение, притяжение 4. [gulf] — залив * * *обозначение волны Лява (Love wave)*

G

Англо-русский словарь по биотехнологиям

гуанин (сокр. Г)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

G

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от gasförmigгазообразныйII сокр. от glattгладкийIII сокр. от gramm г, граммIV сокр. от Gravitationskonstanteгравитационная постояннаяV сокр. от spezifisc

G

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) седьмая буква немецкого алфавита 2) муз. соль II = Grammг = граммIII = Gravitationфиз. гравитация, тяготение; ускорение свободного паденияIV = grobком

G

Англо-русский словарь Мюллера

G, g [dʒi:] n (pl Gs, G's [dʒi:z]) 1) 7-я буква англ. алфавита 2) муз. сольАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

G

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G — символ для обозначения гуанина или гуанозина.Англо-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., науч. ред

G

Норвежско-русский словарь

|ge|-'en, -'er1) седьмая буква норвежского алфавита 2) муз. соль (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

G

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl The thieves got away with one hundred G's from the local bank — Воры увели сто тысяч зеленых из местного банка Four G's for that crap? — Четыре куска

G

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 90 км/чII(Gelenkwelle) карданный валIII(Getriebeöl) трансмиссионное маслоIV(Gewicht) вес; мас

G

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от generatorгенераторАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

G

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 1000 долларов; 2. гравитация, сила тяжести; 3. хорошо; 4. немецкий; 5. умственные способности; 6. проводимость; 7. общий; 8. (морской) залив; 9. гурд; 10 соль

G

Англо-русский словарь компьютерных терминов

grant line линия предоставления права доступа к шине; линия арбитража

G 10 GROUP OF TEN

Словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности

“Группа десяти” (известна также под названием “Парижский клуб”): межправительственная организация государств-кредиторов, созданная в 1961 г. в Париже по решению

G 15 GROUP OF FIFTEEN

Словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности

“Группа пятнадцати”: иногурация состоялась в 1991г. в Каракасе. Данная группа стремится к международной связке “Юг-Юг” в экономических и политических представите

G 0 PERIOD

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G 0 период, G 0 фаза — интерфаза, т. е. промежуточная фаза или фаза покоя, в клеточном цикле между двумя последовательными митозами, во время которой существенно

G 0 PHASE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G 0 период, G 0 фаза — интерфаза, т. е. промежуточная фаза или фаза покоя, в клеточном цикле между двумя последовательными митозами, во время которой существенно

G 10

Англо-русский экономический словарь

группа десятиАнгло-русский экономический словарь.

G$

Англо-русский экономический словарь

гайанский долларАнгло-русский экономический словарь.

G)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) улыбка в монокле (пенсне)

G+

Англо-русский словарь по биотехнологиям

грамположительныймикроорганизм при окраске по Граму окрашивается в синий цветEnglish-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonko

G.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

граммускорение силы тяжестиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

G.

Англо-русский экономический словарь

гинея.guined.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

G.

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

давать нефть (о залежи) е.Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

G.

Португальско-русский словарь

I скр от de grandeбольшойII скр от grau1) градус 2) степень 3) звание, ранг Portuguese-russian dictionary.2013.

G.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от gain1) усиление2) коэффициент усиления3) коэффициент направленного действияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

G.

Англо-русский словарь по пластикам

сокр. от grammeграммEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

G.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от génératrice1) генераторная лампа2) генераторII сокр. от grilleсетка; решёткаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

G.

Англо-русский словарь Мюллера

g. I gram(me) noun грамм II acceleration of gravity noun ускорение силы тя-жестиАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

G.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = geheimсм. geh.II = GesetzзаконIII = Gesetzсм. Ges.Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

G0 PERIOD

Англо-русский словарь по биотехнологиям

G0 periodпериод G0English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

G0 PERIOD

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

период G0Этап интерфазы interphase сразу после окончания митоза, характеризую-щийся относительным покоем клетки (существенно ослабленным синтезом белка), предшес

G0 PERIOD

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

G0 period.См. период G0.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

G02

Англо-русский словарь технических аббревиатур

gaseous oxygen - газообразный кислородАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

G10

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк., фин. сокр. от Group of TenАнгло-русский экономический словарь.

G10

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк., фин. сокр. от Group of Ten* * *Group of Ten (G-10)"группа 10": группа ведущих стран Запада - членов МВФ (США, ФРГ, Великобритания, Франция, Япония

G10

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Группа десятиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

G10

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Группа десятиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

G10

Англо-русский словарь общей лексики

эк.; - G-10 Группа десяти (см. тж. Group of Ten)

G10 COUNTRIES

Англо-русский экономический словарь

Группа десятиАнгло-русский экономический словарь.

G11

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of ElevenАнгло-русский экономический словарь.

G11

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of ElevenАнгло-русский экономический словарь.

G11BANDING

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

G11-бэндингМодификация метода G-бэндинга G-banding, включающая этап обработки препаратов раствором с высоким pH (10,4-11,0); G11-б. позволяет специфично маркиров

G11BANDING

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

G11-banding.См. G11-бэндинг.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

G11БЭНДИНГ

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

G11-banding - G11-бэндинг.Модификация метода G-бэндинга , включающая этап обработки препаратов раствором с высоким pH (10,4-11,0); G11-б. позволяет сп

G12

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of TwelveАнгло-русский экономический словарь.

G12

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of TwelveАнгло-русский экономический словарь.

G15

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of FifteenАнгло-русский экономический словарь.

G15

Англо-русский экономический словарь

орг.межд. эк. сокр. от Group of FifteenАнгло-русский экономический словарь.

Время запроса ( 2.524396185 сек)
T: 2.528743407 M: 1 D: 0