Найдено 50+ «I»

I/O CONVERSION

Англо-український комп'ютерний словник

1 перетворення представлення даних при вводі-виводі 2 формат вводу-виводу

I/OBOUND TASK

Англо-український комп'ютерний словник

завдання, швидкість виконання якого обмежена швидкістю роботи пристроїв вводу-виводу

IEEE1394

Англо-український комп'ютерний словник

(FireWire) високошвидкісна (100, 200 або 400 Мбіт/сек) зовнішня послідовна шина для обміну даними між комп'ютерами і мультимедійними периферійними пристроями (ві

INCREMENT SIZE

Англо-український комп'ютерний словник

розмір інкремента, крок (у машинній графіці)

INDEXED SEQUENTIALACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(ISAM) індексно-послідовний метод доступу

INHOUSE LINE

Англо-український комп'ютерний словник

приватна лінія зв'язку, підключена до мережі загального користування

INHOUSE SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

програмне забезпечення для внутрішнього використання

INHOUSE TRAINING

Англо-український комп'ютерний словник

підготовка фахівців власними засобами

INITIALIZATION

Англо-український комп'ютерний словник

ініціалізація (1. присвоєння початкових значень перемінним програми 2. розмітка диска)

INKJET PRINTER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій струменевого друку, струменевий принтер

INLINE CHECK

Англо-український комп'ютерний словник

вбудований контроль, вбудована перевірка

INLINE CODE

Англо-український комп'ютерний словник

машинні команди (згенеровані транслятором замість звертання до підпрограми)

INLINE SUBROUTINE EXPANSION

Англо-український комп'ютерний словник

підставлення підпрограми замість її виклику

INPUTBOUND TASK

Англо-український комп'ютерний словник

завдання, швидкість виконання якого обмежена швидкістю вводу даних

INTELLIGENT COMPUTERASSISTED INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

(ICAI) комп'ютерна команда, комп'ютерна інструкція

INTELLIGENT TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

інтелектуальний ("важкий") термінал (із власною пам'яттю і мікропроцесором, що представляє засоби редагування і перетворення даних незалежно від роботи ЕОМ, до я

INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

1 інтерфейс, стик 2 взаємодія 3 пристрій сполучення, інтерфейс

INTERRUPTDRIVER

Англо-український комп'ютерний словник

керований перериваннями, керований по перериваннях

FLOATINGPOINT INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

команда операції над числами з відмітки, що плаває

GOALINVOKED INTERPRETATION

Англо-український комп'ютерний словник

інтерпретація "від мети" (у логічному програмуванні і продукційних системах)

HIERARCHICAL INDEXED DIRECTACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(HIDAM) ієрархічний індексно-прямий метод доступу

HIERARCHICAL INDEXED SEQUENTIALACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(HISAM) ієрархічний індексно-послідовний метод доступу

LARGESCALE INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

(LSI) великомасштабна інтеграція (від 3000 до 100000 електронних компонентів на чіп)

MACRO INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

макрокоманда (1. вираження команди, замість якої підставляється текст, що задається макровизначенням 2. команда мови асемблера, трансльована в кілька машинних ко

MANMACHINE INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

людино-машинний інтерфейс; інтерфейс користувача

MEDIUMSCALE INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

(MSI) середньомасштабна інтеграція (від 100 до 3000 електронних компонентів на чіп)

NETWORK BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NetBIOS) мережева базова система вводу/виводу (стандартний мережевий інтерфейс)

PROGRAMCONTROL INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

1 команда переходу, команда передачі керування 2 керуюча конструкція

QUEUED INDEXED SEQUENTIALACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(QISAM) індексно-послідовний метод доступу з чергами

INTERFRAME COMPRESSION

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

межкадровое сжатие сжатие [видеоизображений по стандарту MPEG] путем удаления избыточных данных с учетом переходов от кадра к кадру, т.е. остаётся только новое и

INTERLACE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

чередование, поочередное сканирование линий, чересстрочная [кадровая] развертка см. тж. interlaced display, interlaced video

INTERLACED VIDEO

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

чересстрочное видео видеоизображение, создаваемое с помощью чересстрочной развертки, при которой кадр передается в два приема: сначала четные строки, затем нечет

INTERLEAVE FACTOR

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

коэффициент чередования номера секторов на диске следуют не друг за другом, а с учётом данного коэффициента, в котором учитывается скорость вращения диска. Это п

INTERLEAVING

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

интерливинг, чередование, расслоение метод ускорения доступа к микросхемам динамической оперативной памяти (см. DRAM) путем деления их на два, четыре или более б

INTERMEDIATE CODE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

промежуточный код код, генерируемый во время первого прохода компилятора. На стадии кодогенерации из него легче получить объектный код для заданной целевой машин

INTERMEDIATE LANGUAGE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- IL промежуточный язык технология, в которой трансляция исходных текстов программ с разных языков программирования осуществляется в некоторый промежуточный язык

INTERMITTENT ERROR

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

случайная [перемежающаяся] ошибка ошибка, в появлении которой нет видимых закономерностей. Наиболее трудный для поиска и исправления вид ошибок ср. fixed error,

INTERNAL DATABASE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

внутренняя база данных, внутренняя БД БД, используемая только для работы данного приложения или устройства см. тж. built-in database, database "If the packet is

INTERNAL FONT

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

встроенный шрифт например, шрифт, хранящийся в ПЗУ принтера см. тж. soft font Syn: built-in font, resident font

INTERNAL INTERRUPT

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

внутреннее прерывание прерывание, вызванное командой прерывания (software interrupt) или ошибкой при выполнении команды (hardware interrupt) ср. external interru

INTERNAL MODEM

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

встроенный (внутренний) модем микросхема модема, смонтированная на плате, установленной внутри компьютера, в отличие от внешнего модема (external modem), предста

INTERNAL REFERENCE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

внутренняя ссылка в программировании - ссылка на объект, находящийся (определённый) в том же модуле ср. external reference

INTERNAL REGISTER

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

внутренний регистр специальный регистр, используемый процессором для своих целей. Обычно недоступен программисту см. тж. register

INTERNAL SORT

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

внутренняя сортировка сортировка, выполняемая только в ОЗУ и не использующая для временных файлов магнитные диски и другие устройства ср. external sort

INTERNATIONALIZATION

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- I18N интернационализация поддержка вывода денежных единиц, времени и даты в форматах, принятых в разных странах. Цифра 18 в аббревиатуре обозначает количество

INTERNET

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- Inet, - I-net Интернет, Сеть, Всемирная паутина "сеть сетей", глобальная компьютерная сеть, использующая стандартизованные протоколы (см. TCP/IP) и объединяюща

ISV

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (Independent Software Vendor) независимый поставщик [фирма-разработчик] ПО фирма, разрабатывающая ПО для платформы, созданной другой фирмой. Часто этим термин

ITAA

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Information Technology Association of America) Американская ассоциация по информационным технологиям объединяет несколько сотен ведущих компьютерных фирм США см

ITALIC

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) курсив начертание шрифта, при котором буквы наклонены вправо. Используется для выделения слов, предложений или заголовков см. тж. backslant, bold, font, obliq

ITAR

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(International Traffic in Arms Regulations) правила международных перевозок вооружений США касаются, в частности, программ шифрования

ITC

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(International Trade Commission) Комитет по международной торговле [в правительстве США]

ITERATION

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (в программировании) итерация, повтор а) процесс повторяющегося выполнения последовательности операторов б) одно повторение оператора или группы операторов, п

ITG

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (Interactive Test Generator) интерактивный генератор тестов, пакет ITG (компании Hewlett-Packard) 2) (Integrated Telemarketing Gateway) интегральный шлюз для

ITSEC

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(The European Information Technology Security Evaluation Criteria) стандарт ITSEC европейский стандарт для оценки безопасности компьютерных систем. Во многом ана

DROP IN

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сущ. рекл. рекламная вставка (реклама (рекламный ролик), прерывающая теле- или радиопередачу, в отличие от рекламы, передаваемой в естественный перерыв) Syn: com

DRUG IN THE MARKET

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

марк. неходкий товар, невостребованный товар (товар, спрос на который отсутствует, в результате чего он не может быть продан) Syn: drug on the market

DUAL INDEPENDENT BUS

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(DIB) двойная независимая шина, двухшинная архитектура [процессоров Pentium Pro] название архитектуры внутренней шины процессоров Pentium Pro корпорации Intel. Р

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сокр. EDI торг., комп. "Электронный обмен информацией" (система совместной работы компьютеров производителей, дистрибьюторов и розничных торговцев, которая позво

FALL IN ETC

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi AmE sl Fall in when you're around — Заходи, когда будешь здесь The bash is in the basement. Fall up anytime — Мы тусуемся в подвале. Заскакивай в любое в

FIGURE IN

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvt AmE infml Have you figured in the cost of the hotel? — А ты включил сюда стоимость гостиницы?

FILL IN

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

I phrvi infml He often filled in in emergencies — В чрезвычайных ситуациях он часто подменял на дежурстве менее опытных специалистов II phrvt infml 1) He did

FILL SOMEONE IN ON SOMETHING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml Can you fill me in on what's going on around here? — Расскажи мне, что здесь, собственно говоря, происходит Friends filled him in on the latest goss

HAVE ONE'S ASS IN A CRACK

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE vulg sl Now he's really got his ass in a crack and doesn't know what to do — На этот раз он действительно попал в переплет и не знает что делать

HAVE ONE'S ASS KICKED IN

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE vulg sl He's got his ass kicked in from all corners — Ему, блин, от всех достается

HAVE ONE'S MIND IN THE GUTTER

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE infml He always has his mind in the gutter — Он вечно сексуально озабочен You always have your mind in the gutter — У тебя всегда мысли в одну сторону

HAVE ROCKS IN ONE'S HEAD

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl Kid, you got rocks in your head? — Парень, у тебя что, не все дома? She's got rocks in her head if she thinks that — Если она так думает, то у нее

HER MAJESTY'S INSPECTOR

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

инспектор Её Величества (государственный школьный инспектор, сотрудник Министерства образования и науки [Department of Education and Science])

HIGHLANDS AND ISLANDS

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Северное нагорье [Highlands] и Гебридские, Шетландские, Оркнейские и др. острова букв. возвышенности и острова

USER INTERFACE

Англо-русский словарь терминов GSM

пользовательский интерфейс. Если система A использует систему B через интерфейс, т. е. B предоставляет услуги A, то данный интерфейс будет пользовательским интер

USERDEFINED IN ANNOUNCEMENTS

Англо-русский словарь терминов GSM

определяемые пользователем объявления IN

WHITE LIST OF IMEI

Англо-русский словарь терминов GSM

"белый список" IMEI . Включает мобильное оборудование, сертифицированное для использования без ограничений.

АЛЕКСАНДР II

Новый большой англо-русский словарь

АЛЕКСАНДР II (1818-81), российский император с 1855. Старший сын Николая I. Осуществил отмену крепостного права и провел затем ряд реформ (земская, судебная, вое

АМЕНХОТЕП IV

Новый большой англо-русский словарь

АМЕНХОТЕП IV, египетский фараон в 1368-1351 до н. э., сын Аменхотепа III. Пытаясь сломить могущество фиванского жречества и старой знати, выступил как религиозны

Время запроса ( 0.142516857 сек)
T: 0.147492425 M: 1 D: 0