Найдено 100+ «K»

KERNEL MODE

Англо-український комп'ютерний словник

привілейований режим, режим ядра (операційної системи)

KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 ключ 2 клавіша (клавіатури)

KEY IN

Англо-український комп'ютерний словник

друкувати, уводити з клавіатури

KEYBOARD INPUT

Англо-український комп'ютерний словник

1 ввід (даних) з клавіатури 2 дані, введені з клавіатури

KEYED ACCESS

Англо-український комп'ютерний словник

доступ по ключу, ключовий доступ

KEYED SEQUENTIALACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(KSAM) послідовний метод доступу з ключами

KEYPAD

Англо-український комп'ютерний словник

допоміжна (спеціалізована) клавіатура

KILL

Англо-український комп'ютерний словник

знищувати (про процес); видаляти (про повідомлення чи частину тексту)

KLUDGE

Англо-український комп'ютерний словник

варіантний запис (використовується для обходу системи контролю типів)

KNOWLEDGE ACQUISITION

Англо-український комп'ютерний словник

збір знань; побудова бази знань (при побудові експертної системи чи бази знань)

KNOWLEDGE ENGINEERING

Англо-український комп'ютерний словник

розробка інтелектуального забезпечення; представлення знань

KNOWLEDGEBASED

Англо-український комп'ютерний словник

інтелектуальний; що використовує засоби чи методи штучного інтелекту

ASCII KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

клавіатура, яка видає коди клавіш, що натискаються, у коді ASCII

AWAY FROM KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

(AFK) "мене немає біля клавіатури" - вираз, яким учасник чату повідомляє інших учасників про свою тимчасову відсутність

BLIND KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

"сліпа" клавіатура (використовується для вводу без відображення на екрані дисплея чи папері)

CANDIDATE KEY

Англо-український комп'ютерний словник

можливий ключ (до реляційної моделі даних)

DISTRIBUTION KIT

Англо-український комп'ютерний словник

дистрибутивний комплект, дистрибутив

DOMAIN KNOWLEDGE

Англо-український комп'ютерний словник

знання проблемної області (частина бази знань)

EXTERNAL KEY

Англо-український комп'ютерний словник

зовнішній ключ (у реляційних базах даних)

JAVA DEVELOPMENT KIT

Англо-український комп'ютерний словник

(JDK) інструментальний пакет підтримки розробок в середовищі Java

MAJOR KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 головний ключ (при сортуванні) 2 первинний ключ (у базах даних)

PUBLIC KEY SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

криптосистема з ключем загального користування

QWERTY KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

клавіатура зі стандартним (американським) розташуванням текстових клавіш

SCULPTURED KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

рельєфна клавіатура, клавіатура з рельєфними клавішами

SHIFT LOCK KEY

Англо-український комп'ютерний словник

регістрова клавіша з фіксацією, клавіша переключення регістра

SOFTWARE DEVELOPERS KIT

Англо-український комп'ютерний словник

(SDK) комплекс інструментальних засобів розробки програм

TYPAMATIC KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

клавіатура з автоматичним повторенням

USERDEFINED KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 ключ користувача 2 визначена користувачем клавіша

K

Итальяно-русский автомобильный словарь

(campo elettrico) электрическое полеDizionario italiano-russo Automobile.2013.

K

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Калий (K)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

K

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erодиннадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

K

Большой испанско-русский словарь

f12-я буква испанского алфавита, употр. тк. в словах иностранного происхождения ка

K

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

f, m invar; = K Итальяно-русский словарь.2003.

K

Англо-русский словарь общей лексики

I [°ўЎ] мн. - Ks, K's [°ўЎЄ] 1) (одиннадцатая буква англ. алфавита; K - прописная, k - строчная) 2) (как часть акронима; используется для обозначения звукосочета

K

Англо-русский автомобильный словарь

• кило- • кило-К English-russian automobile dictionary.2013.

K

Англо-русский вспомогательный словарь

(сокр.) 1. тысяча; 2. окей, ладно, хорошо, нормально; 3. поцелуй; 4. кинг (карточная игра); 5. кошерный

K

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от усл. tanker (plane) (воен.)

K

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 110 км/чII(Kochpunkt) температура кипения, точка кипенияDeutsch-russische wörterbuch der auto

K

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = k11-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

K

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. cal - калория;2. cathode - катод;3. coefficient of compressibility - коэффициент сжимаемости;4. curvature - кривизна;5. degree Kelvin - градус Кельвина;6. dis

K

Новый большой англо-русский словарь

[keı] n (pl Ks, k's [keız])1. 11-я буква английского алфавита2. обозначение римских чисел в средневековье:1) (k) число 2502) (K) число 250 0003. (сокр. от kilo-)

K

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n АтЕ sl 1) You want a whole K? — Тебе нужен целый килограмм гашиша? 2) You want to try this K stuff? — Хочешь попробовать этого наркотика?

K

Англо-русский словарь страховых терминов

Speed of vessel in knotsEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

K

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =одиннадцатая буква немецкого алфавитаII = Karatк., кар. = карат (мера веса драгоценных камней, равная 0, 2 г)III = Kilo-кило- (десятичная приставка к еди

K

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

хим., мед. калийсущ. сленг гомосексуалистприл. сленг гомосексуальныйАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И

K

Чешско-русский словарь

• для• к• ко• на

K

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

— знак монетного двора в Бордо, ныне упраздненного.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.1890—1907

K

Турецко-русский словарь

= -aktara-mak — чесатьtarak — гребёнкаTürkçe-rusça sözlük.2013.

K

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ kkeɪ ]K n AmE sl 1. You want a whole K? Тебе нужен целый килограмм гашиша? 2. You want to try this K stuff? Хочешь попробовать это

K

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[Kelvin] — температурная шкала Кельвина* * *1. волновое число (число волн на единицу длины)2. * * *kilo poundsАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2

K

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (Kelvin scale) по шкале Кельвина (о температуре) 2) (kilo-) кило- - 103 (часть сложных слов, означающая превышение в тысячу раз основной единицы измерения) 3)

K

Азербайджанcко-русский словарь

Шестнадцатая буква азербайджанского алфавита.

K

Новый большой англо-русский словарь

K [keı] n (pl Ks, k‘s [keız]) 1. 11-я буква английского алфавита 2. обозначение римских чисел в средневековье: 1) (k) число 250 2) (K) число 250 000 3. (сокр

K

Латинско-русский словарь

kодиннадцатая буква латинского алфавита, употребительная в древнейшие времена, но постепенно вытесненная буквой с; в сокращенияхK. — Kaeso (Caeso)K. (Kal.) — Cal

K

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficientкоэффициентII сокр. от constanteконстанта, постоянная (величина)III сокр. от kaliumкалийIV сокр. от pression spécifique de coupeудельное ус

K

Энциклопедический словарь

K — знак монетного двора в Бордо, ныне упраздненного.

K

Венгерско-русский словарь

{hang v. betű) кMagyar-orosz szótár.2013.

K

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erодиннадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

K

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от capacité inductive spécifiqueдиэлектрическая проницаемостьII сокр. от coefficientкоэффициентIII сокр. от coefficient de frottementкоэффициент тренияIV

K

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Karatк., кар., каратII сокр. от Kilo-кило- к, (десятичная приставка к единицам измерения)III сокр. от Konstanteконстанта, постояннаяIV сокр. от Wärmel

K

Венгерско-русский словарь

множественное число существительногоMagyar-orosz szótár.2013.

K

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(kilo) к (кило)1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-русский с

K

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =одиннадцатая буква немецкого алфавитаII = Kipкип (денежная единица Лаоса)III = KelvinК = кельвинБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

K

Англо-русский словарь компьютерных терминов

KiloByte килобайт ( единица емкости памяти, равная 1024 байтам )

K

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от elektrolytische Dissoziationskonstanteпостоянная электролитической диссоциацииII сокр. от KaliberкалибрIII сокр. от KaliumкалийIV сокр. от Kalorieкал.

K

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от kilobit килобит, Кбит

K

Англо-русский словарь по компьютерам

K (единица емкости памяти, равная 1024 байтам, словам или битам)

K

Новый большой англо-русский словарь

[keı] n (pl Ks, k's [keız])1. 11-я буква английского алфавита2. обозначение римских чисел в средневековье:1) (k) число 2502) (K) число 250 0003. (сокр. от kilo-)

K

Англо-русский экономический словарь

1) фин. (в газетных публикациях листингов ценных бумаг обозначает кумулятивные ценные бумаги, по которым в данном году были объявлены или выплачены дивиденды)See

K

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от lysineлизин* * *lysineEnglish-russian biological dictionary.2013.

K

Португальско-русский словарь

m = kPortuguese-russian dictionary.2013.

K

Венгерско-русский словарь

B. ld. még kelet 1.Magyar-orosz szótár.2013.

K

Словарь металлургических терминов

K. См. Пороговый коэффициент интенсивности напряжений при усталостном нагружении. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО

K

Англо-русский словарь редакция bed

n. узел (единица скорости), карат

K

Португальско-русский словарь

m = Kка эта буква, согласно орфографической реформе, сохраняется лишь в некоторых иностранных словахPortuguese-russian dictionary.2013.

K

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[keɪ]узелАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

K

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = KБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

K.

Венгерско-русский словарь

röv. 1. ld. kedves;2. szoc e. ld. királyi;3. т., ld. még kötetMagyar-orosz szótár.2013.

K.

Англо-русский словарь Мюллера

k. I karat noun карат (мера веса драгоценных камней) II тж. K. -kilogram(me) noun килограммАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мю

K.

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от kaltхолодныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

K.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

уст., см. kg Итальяно-русский словарь.2003.

K.

Португальско-русский словарь

скр от Kalium, potássio химкалийPortuguese-russian dictionary.2013.

K.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

караткилограммАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

K1

Англо-русский экономический словарь

.The information form from a partnership, S corporation, trust or estate, which provides the flow-through income and losses to be reported on an investor's indiv

K100

Энциклопедия стрелкового оружия

        Пистолет K-100 Grand Power (Словакия) Пистолет K-100, вид слева Пистолет K-100, вид справаПистолет K-100, неполная разборкаствол пистолета К100, вид сниз

K12

Англо-русский словарь общей лексики

амер.; сокр. от Kindergarten through 12the Grade полное среднее образование

K2

Англо-русский словарь общей лексики

сущ.; геогр.; сокр. от Karakoram 2 К2 (высшая точка горной системы Каракорум в Центральной Азии; др. названия - Годуин-Остен, Чогори, Дапсанг, см. тж. Godwin Aus

K20

Немецко-русский автосервисный словарь

обозначение номинальной ёмкости (аккумуляторной батареи) при 20-часовом режиме разрядаDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

K3 K3 MANIFOLD

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

коллектор к3Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

K3 MANIFOLD

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

коллектор К3Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

K3 SEWER LINE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

коллектор К3Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

K31

Энциклопедия стрелкового оружия

        Винтовка Schmidt-Rubin K31 (Швейцария) винтовка K31 снайперская винтовка K31-55вид на затвор и ствольную коробку винтовок К31. на верхней винтовке затво

K3H

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

система дренажа нефтесодержащих стоков к3нАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

K3N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

closed hydrocarbon drainage systemАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

K4

Англо-русский словарь терминов GSM

Session or Storage Key сеансовый ключ или ключ хранения

K4THIABENZOLKOMPLEX

Немецко-русский химический словарь

mтиабензольный комплексDeutsch-Russische Wörterbuch der Chemie.2014.

K50M

Энциклопедия стрелкового оружия

Пистолет-пулемет K-50MХарактеристики         Пистолет-пулемет K-50M был разработан в Северном Вьетнаме в шестидесятые годы как переделка китайского пистолета-пул

K6

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

процессор K6 семейство микропроцессоров фирмы AMD, аналогичное процессорам Pentium II корпорации Intel см. тж. CPU

K6

Англо-русский словарь компьютерных терминов

семейство высокопроизводительных процессоров, выпускаемых фирмой AMD

K6

Англо-русский словарь по компьютерам

семейство высокопроизводительных процессоров, выпускаемых фирмой AMD

K62

Англо-русский словарь по компьютерам

тип высокопроизводительного процессора, выпускаемого фирмой AMD

K62

Англо-русский словарь компьютерных терминов

тип высокопроизводительного процессора, выпускаемого фирмой AMD

K692

Энциклопедия стрелкового оружия

        Пистолет-пулемет К6-92 / Борз (Армения / Россия) Пистолет-пулемет К6-92 / Борз Характеристики         Пистолет-пулемет К6-92 был разработан в республике

KA

Норвежско-русский словарь

I -en, -er горн. стволовая; здание (постройка) над шахтным стволом II pron диал. см. hva Норвежско-русский словарь.2013.

KA

Большой испанско-русский словарь

fка (название буквы k испанского алфавита)

KA

Новый большой англо-русский словарь

[kɑ:] n египт. миф.ка, одна из душ человекаНовый большой англо-русский словарь.2001.

KA

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; см. kaonБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

KA

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от kiloampèreкилоампер, кАDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

KA

Эстонско-русский словарь

Же,и,равно,также,тоже

KA

Новый большой англо-русский словарь

ka [kɑ:] n египт. миф. ка, одна из душ человека

KA

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Kiloampere ка, килоамперDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

KA

Итальяно-русский политехнический словарь

килоамперDictionnaire polytechnique italo-russe.2013.

KA

Англо-русский дополнительный словарь

египетское определение души

Время запроса ( 1.501549059 сек)
T: 1.504425769 M: 1 D: 0