Найдено 100+ «S»

SALVAGER

Англо-український комп'ютерний словник

програма відновлення (зруйнованої бази даних, загублених файлів)

SAMPLE

Англо-український комп'ютерний словник

1. n 1 вибірка 2 замір 3 приклад, зразок 2. v 1 робити вибірку 2 заміряти

SAMPLING

Англо-український комп'ютерний словник

1 дискретизація 2 вибірка, взяття зразків

SATA

Англо-український комп'ютерний словник

технологія Serial ATA (отримала свою назву від способу передачі сигналу, коли вся інформація передається послідовно, єдиним потоком)

SATAN

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Security Administrator Tool Analyzing Networks»

SATISFIABILITY

Англо-український комп'ютерний словник

виконуваність (логічного вираження)

SCALABLE PERFORMANCE ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

(SPARC) архітектура процесорів із змінною потужністю

SCALAR VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

1 проста (скалярна) перемінна 2 скалярна перемінна (у математиці)

SCALE FACTOR

Англо-український комп'ютерний словник

масштабний коефіцієнт, коефіцієнт масштабування

SCAN

Англо-український комп'ютерний словник

1. n 1 перегляд, пошук 2 лексичний аналіз; аналіз 3 розгорнення; сканування 2. v переглядати, сканувати

SCANNER

Англо-український комп'ютерний словник

1 лексичний аналізатор 2 пристрій вводу зображень чи текстів

SCENE ANALYSIS

Англо-український комп'ютерний словник

розпізнавання тривимірних зображень

SCHEDULE OFF

Англо-український комп'ютерний словник

дезактивувати (перевести завдання чи програму в зупинений стан)

SCHEDULER

Англо-український комп'ютерний словник

1 планувальник; диспетчер (програма, що визначає порядок надання загального ресурсу різним процесам) 2 планувальник (частина системи логічного висновку, що визн

SCHEDULING ALGORITHM

Англо-український комп'ютерний словник

алгоритм планування, алгоритм диспетчеризації

SCIENTIFIC NOTATION

Англо-український комп'ютерний словник

експонентний запис, експонентний формат (представлення дійсних чисел у вигляді мантиси і порядку)

SCISSORING

Англо-український комп'ютерний словник

відсікання (у машинній графіці)

SCRATCH

Англо-український комп'ютерний словник

затирати (інформацію на магнітному носії)

SCREEN GENERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

програма формування екранних форм (для використання в інтерактивних системах)

SCREEN HARD COPY

Англо-український комп'ютерний словник

копія екрану (вивід зображення з екрану дисплея на папір)

SCREEN REFRESH

Англо-український комп'ютерний словник

регенерація зображення (на екрані дисплея); відновлення зображення

SCREEN SAVER

Англо-український комп'ютерний словник

скрін сейвер, зберігач екрану (програма, яка включається, якщо певний час комп'ютером не користуються, з метою збереження екрану)

SCRIPT

Англо-український комп'ютерний словник

сценарій (у штучному інтелекті)

SCROLLING

Англо-український комп'ютерний словник

прокручування; перегляд (переміщення зображення у вікні екрану дисплея)

SCULPTURED KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

рельєфна клавіатура, клавіатура з рельєфними клавішами

SDRAM

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Synchronous Dynamic Random Access Memory»

SEARCH AREA

Англо-український комп'ютерний словник

область пошуку (область пам'яті, у якій виконується пошук)

SEARCH ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

пошуковий атрибут, атрибут пошуку

SEARCH DOMAIN

Англо-український комп'ютерний словник

область пошуку (безліч, серед елементів якої виконується пошук)

SEARCH SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

область пошуку (безліч усіх можливих рішень)

SEARCH WORD

Англо-український комп'ютерний словник

ознака (значення, що задається при вибірці слова з асоціативної пам'яті)

SECOND NORMAL FORM

Англо-український комп'ютерний словник

друга нормальна форма (відносини реляційної бази даних)

SECONDARY ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

вторинний атрибут (відносини реляційної бази даних)

SECONDARY INDEX

Англо-український комп'ютерний словник

1 вторинний індекс (що має вторинні ключі) 2 детальний (вторинний) індекс (що має всі ключі)

SECONDARY STATION

Англо-український комп'ютерний словник

вторинна станція (станція HDLC, що працює під керуванням первинної сторінки)

SECTION

Англо-український комп'ютерний словник

1 секція; сегмент 2 перетин (у машинній графіці)

SECTORING

Англо-український комп'ютерний словник

1 розбивка (диска) на сектори 2 розмітка

SECURE SOCKET LAYER

Англо-український комп'ютерний словник

(SSL) протокол, розроблений компанією Netscape Communications для уможливлювання авторизованих чи закодованих обмінів даними через Інтернет

SECURITY

Англо-український комп'ютерний словник

захист (інформації від несанкціонованого доступу)

SECURITY ADMINISTRATOR TOOL ANALYZING NETWORKS

Англо-український комп'ютерний словник

(SATAN) засоби адміністратора для аналізу безпеки мережі

SEEK

Англо-український комп'ютерний словник

установка, підведення голівок (читання-запису дискового запам'ятовуючого пристрою до зазначеної доріжки)

SEEK ERROR

Англо-український комп'ютерний словник

помилка установки, помилка при пошуку доріжки

SEGMENT

Англо-український комп'ютерний словник

1 сегмент перекриттів 2 сегмент пам'яті 3 сегмент зображення 4 область пам'яті

SEGMENT AND OFFSET

Англо-український комп'ютерний словник

зсув-сегмент-зсув (представлення адреси у вигляді пари чисел)

SEGMENTED SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система із сегментною організацією (віртуальної) пам'яті

SELECT

Англо-український комп'ютерний словник

1 вибирати 2 виділяти (в екранних редакторах і машинній графіці) 3 встановлювати зв'язок (із зовнішнім пристроєм)

SELECT ERROR

Англо-український комп'ютерний словник

помилка "відсутність зв'язку" (із зовнішнім пристроєм)

SELECTION

Англо-український комп'ютерний словник

1 вибір (у реляційній алгебрі) 2 селекція 3 виділення; виділений фрагмент (тексту чи зображення); виділений текст

S

Португальско-русский словарь

I скр от segundoсекундаII m = Sэсе (восемнадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

S

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. sedimentation coefficient).* * *S — символ для обозначения:а) последов

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Англо-русский словарь страховых терминов

• Shipping• Steamer• Summer freeboard mark• summer load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

S

Латинско-русский словарь

sдевятнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхS. — Sextus (praenomen) или semis, semissis, sacrum, suusS. или Sp. — Spurius (praenomen)S. C. — senatus c

S

Новый большой англо-русский словарь

-s I [~ (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z (после i, заменяющего постконсонантный конечны

S

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[suspended] — взвешенный, суспендированный* * *секАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S

Англо-русский онлайн словарь

бак, сокр. там, детский

S

Англо-русский экономический словарь

.Subsidiary.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический словарь.

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинениях, н

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Религиозные термины

     Девятнадцатая буква; численно - шестьдесят. В еврейском языке она пятнадцатая буква, Самех, почитаемая как священная, ибо "сокровенное имя бога есть Самех".

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Sekundeсек = секундаII = Shilling англ.шил. = шиллинг (денежная единица Великобритании)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от secondсекунда, с* * *• second • с • секунда English-russian automobile dictionary.2013.

S

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от säurefestкислотостойкий, кислотоупорныйII эл.; сокр. от Scheinleistungполная мощность, кажущаяся мощностьIII сокр. от SchraubeвинтIV сокр. от Schwefel

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита 2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично» Норвежско-

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(глагольная приставка с отрицательным значением от лат. ex и dis ср. ricordare - scordare, tentare - stentare или со значением усиления) см. spasseggiare, svari

S

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 180 км/чII(Sammler) аккумуляторIII(Schwerpunkt) центр тяжестиIVдиагональные шины для высокоскоростных лег

S

Словарь микробиологии

Sсимвол, обозначающий ед. Сведберга, в к-рой выражают коэффициент седиментации молекул или частиц при ультрацентрифугировании (см. Улътрацентрифуга). (Источник:

S

Немецко-русский геологический словарь

1. [See ]море 2. [See ]озеро3. [Süden ]югDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

S

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[es]снегАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от sectionсечениеII сокр. от sensibilitéсветочувствительностьIII сокр. от serviceслужба; отделIV сокр. от siemensсименс, СмV сокр. от signalсигналVI сокр

S

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Новый большой англо-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});I[-s (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. compressibility - сжимаемость;2. cross section - поперечное сечение;3. displacement - смещение;4. sacral - крестцовый;5. sand - песок;6. scattering coefficien

S

Англо-русский вспомогательный словарь

1. воскресенье; 2. суббота; 3. юг; 4. школа; 5. секунда; 6. улыбка; 7. секция; 8. пика (масть в картах)

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от serineсеринII сокр. от Swedberg unitединица Сведберга (константа седиментации)* * *• serine• Swedberg unitEnglish-russian biological dictionary.2013.

S

Англо-русский словарь общей лексики

суф.; тж. -es 1) образует форму множественного числа у подавляющего большинства существительных 2) образует форму третьего лица единственного числа настоящего вр

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = S III сокр. от secondo секунда, с Итальяно-русский словарь.2003.

S

Философская энциклопедия

S         обозначение субъекта суждения в логике (по первой букве лат. слова «subjectum» — подлежащее). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советска

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =девятнадцатая буква немецкого алфавитаII = Schillingшил. = шиллинг (денежная единица Австрии)III = Siemens эл.сим = сименсIV = Süd(en)Ю, ю. = юг, зюйдБол

S

Англо-русский словарь редакция bed

n. предмет или линия в виде буквы s

S

Большой испанско-русский словарь

I f22-я буква испанского алфвита эсеII сокр. от SurЮг

S

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date; settlement day; тж. SDдата исполнения сделки; дата проведения расчетовсм. тж. S-1.Англо-русский словарь терминов по депозитарному хране

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de Poissonкоэффициент ПуассонаII сокр. от constanteконстанта, постоянная (величина)III сокр. от secondeсекунда, сIV сокр. от somme de term

S

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от secretсекретный; "секретно" (гриф секретности)Англо-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от sacralкрестцовыйII сокр. от sensitivityчувствительностьIII сокр. от shell1) раковина; раковинка 2) панцирь, щит 3) капсула, оболочка 4) скорлупа; кожу

S

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать пятая буква азербайджанского алфавита.

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = s19-я буква французского алфавитаen S — S-образныйfaire des s — делать зигзаги; выписывать вензеляБольшой французско-русский и русско-французский словарь.20

S

Аббревиатуры

спрягается с вспомогательным глаголом sein

S

Новый большой англо-русский словарь

S [es] n (pl Ss, s‘s [ʹesız]) 1. 19-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образный S-cu

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = SБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) ш, Ш+2 ksz. (és) и, да;fel \s alá — туда-сюда; взад и вперёд;itt \s ott — тут и там;\s aztán? — и потом?Magyar-orosz szótár.2013.

S

Энциклопедический словарь

S — служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинения

S

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Sweden2. авто Street rod (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.20

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Sekunde сек, секундаDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

S

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от search - поиск II сокр. от series - 1) серия 2) ряд III сокр. от side - сторона, край IV сокр. от sign - 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V

S

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S.Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. ). (Источник: «Англо-русский толковый сло

S

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от second секунда II сокр. от solidus; - s. шиллинг ?2.3s.6d. — 2 фунта 3 шиллинга 4 пенса

S

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (seal) печать 2) (search) поиск 3) (section) отдел; раздел; статья (закона) 4) (series) серия; ряд 5) (side) сторона 6) (sign) знак; символ 7) (speed) скорост

S

Морской словарь

S SW " SSW " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично»Норвежско-ру

S

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў©] мн. - Ss, S's ['ў©ЎЄ] девятнадцатая буква англ. алфавита; S - прописная, s - строчная II амер.; канад.; сокр. от satisfactory "удовлетворительно" (вторая

S

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. action - действие;2. area - площадь;3. entropy - энтропия;4. sale - продажа; сбыт; реализация; торговля; торговая сделка; pi товарооборот;5. saturation - насы

S

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I search поиск II series 1) серия 2) ряд III side сторона, край IV sign 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V singular единственное число || единственный V

S

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Сера (S)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

S

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. solidus, solidi - shilling(s) (употр. обыкн. в сочетании с цифрами; напр., 4s [,§€:'Џэ®эЊЄ]; см. тж. LSD I 1))

S

Португальско-русский словарь

m = sPortuguese-russian dictionary.2013.

S /

Португальско-русский словарь

скр от sobre(чек) наPortuguese-russian dictionary.2013.

S /

Португальско-русский словарь

1) скр от seu его; ваш2) скр от sua её; ваша3) скр от sem безPortuguese-russian dictionary.2013.

S$

Англо-русский экономический словарь

сингапурский долларАнгло-русский экономический словарь.

S'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I pron; = seII = si IIII partic; = si IIIБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [seal] печать2) [section] отдел; раздел; секция; статья3) [series] серия4) [signature] подпись5) [signed] подписано6) [seller] продавец7) [somma grande]

S.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от secteurсектор; зона; участок; сегментII сокр. от stationстанцияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = San ит., исп., Sant ит., Santa ит., Sāo португ.св. = святой, святаяII = Sein(e)его (в титулах); ср. Se.III = Seiteс., стр. = страницаБольшой немецко-русский

S.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

секундашиллингсынсвятойюгАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от SeiteстраницаDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. (section) § — параграф; раздел; статьяАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

S.

Немецко-русский автосервисный словарь

(saugend) впускной (напр., о клапане)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

S.

Чешско-русский словарь

• т.• тов.• товарищ

S.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от sostantivo (имя) существительное 2) сокр. от sinistro, sinistra левый 3) сокр. от seguente следующий 4) см. stero Итальяно-русский словарь.2003.

S.

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[second] — секунда * * *секундаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= sieh(e)см. = смотриБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S.

Англо-русский словарь Мюллера

s. I second noun секунда II shilling noun шиллинг III son noun сын IV S. -saint noun святой V S. - South noun югАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопе

S.

Португальско-русский словарь

1) скр от São, Santo, Santa Сан-, Санто-, Санта- (в географических названиях)2) скр от sul югPortuguese-russian dictionary.2013.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от sieh(e)смотриDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Большой испанско-русский словарь

I воен.; сокр. от Soldado; = Sdo.; = Sld.рядовой, солдатII сокр. от Santo; = Sto.; = Sn.; = San.святой

S/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[swabbed] — свабирована (о скважине); поршневание (скважины) проведено* * *• поршневание проведено• свабированаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.

S1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S2, S3... Обозначения последовательных поколений растений, полученных с помощью самоопыления self-pollination.Англо-русский толковый словарь генетических термино

S1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S1, S2, S3...Oбозначения последовательных поко-лений растений, полученных с помощью самоопыления .(Источник: «Англо-русский толковый словарь ге

S1

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date minus one, settlement date-1день, предшествующий дате исполнения сделкиC&S день, предшествующий дате проведения расчетов по сделке (дате

S1 NUCLEASE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S1-нуклеаза — фермент из Aspergillus oryze, катализирующий эндонуклеотический разрыв в однонитчатой РНК или ДНК с образованием 5'-моно- и динуклеотидов. Использу

S100

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

шина S-100 одна из первых широко распространенных шин для 8-разрядных ПК. Появилась в 1975 г. в ПК Altair. Первоначально она была ориентирована на микропроцессор

S100 BUS

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

столинейная шина (МП-систем), шинная сборка из 100 проводников

S100 PROTEIN

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

белок S-100Специфичный для мозговой ткани белок; имеются данные по наличию положительной корреляции между концентрацией Б.S-100 в клетках мозга и способностью ра

S100 PROTEIN

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S-100 protein.См. белок S-100.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

S2

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S2.См. S1.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

Время запроса ( 5.732746264 сек)
T: 5.737064532 M: 1 D: 0