Найдено 100+ «T»

T1

Англо-український комп'ютерний словник

зв'язок, здатний передавати 1544000 біт за секунду

T3

Англо-український комп'ютерний словник

зв'язок, здатний передавати 44736000 біт за секунду

TAB

Англо-український комп'ютерний словник

1 символ табуляції 2 клавіша табуляції

TABLE LOOKUP

Англо-український комп'ютерний словник

1 табличне перетворення 2 табличний пошук, пошук по таблиці

TABULATOR SETTING

Англо-український комп'ютерний словник

установлювання позиції табуляції

TAGGED IMAGE FILE FORMAT

Англо-український комп'ютерний словник

(TIFF) теговий формат файлів зображень (стандартний формат растрових зображень, найчастіше, отриманих за допомогою сканера)

TAIL

Англо-український комп'ютерний словник

хвіст списку (1. список без першого елемента 2. останній елемент списку)

TALLY

Англо-український комп'ютерний словник

1. n підрахунок 2. v підраховувати (число повторень деякої події)

TAPE BOOTSTRAP ROUTINE

Англо-український комп'ютерний словник

програма початкового завантаження

TAPE DECK

Англо-український комп'ютерний словник

1 стрічкопротягувальний пристрій 2 нагромаджувач на магнітній стрічці, НМС

TAPE DRIVE

Англо-український комп'ютерний словник

1 стрічкопротягувальний пристрій 2 запам'ятовуючий пристрій на магнітній стрічці; нагромаджувач на магнітній стрічці, НМС

TAPE LEADER

Англо-український комп'ютерний словник

початковий відтинок (магнітної) стрічки (на який не записується інформація)

TAPE TRAILER

Англо-український комп'ютерний словник

хвіст (магнітної) стрічки (ділянка після маркера кінця стрічки)

TAPE TRANSPORT

Англо-український комп'ютерний словник

стрічкопротягувальний пристрій

TAPEBOUND

Англо-український комп'ютерний словник

завдання обчислювальній системі, швидкість роботи якої обмежена швидкодією магнітної стрічки

TAPEBOUNDED

Англо-український комп'ютерний словник

обмежена по пам'яті (про машину Тюринга)

TAPI

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Telephony Application Programming Interface»

TARGET

Англо-український комп'ютерний словник

адресат (елемент даних чи область пам'яті, куди пересилається результат пошуку)

TARGET CONVERSION

Англо-український комп'ютерний словник

адаптація програми до особливостей цільової ЕОМ

TARGET RECORD

Англо-український комп'ютерний словник

цільовий запис (що відповідає умовам пошукового запиту)

TARGET SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

цільова система (для якої призначена розроблювана програма)

TASK IMAGE

Англо-український комп'ютерний словник

1 завантажувальний модуль, образ завдання 2 образ завдання (стан оперативної пам'яті завдання, записуваний на диск при вивантаженні завдання)

TASK MODE

Англо-український комп'ютерний словник

непривілейований режим, режим завдання

TASK SCHEDULER

Англо-український комп'ютерний словник

планувальник (частина операційної системи, відповідальна за керування завданнями)

TCP/IP

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Transmission Control Protocol/Internet Protocol»

TDD

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Telecommunicationa Device for the Deaf»

TECHNOLOGY WITHOUT AN IMPORTANT NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(TWAIN) "технологія без гучних імен" типовий інтерфейс для сканерів

TELECOMMUNICATIONA DEVICE FOR THE DEAF

Англо-український комп'ютерний словник

(TDD) телекомунікаційний пристрій для глухих

TELECOMMUNICATIONS NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

мережа зв'язку; мережа передачі даних

TELEPHONY APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(TAPI) прикладний програмний інтерфейс телефонного зв'язку

TELNET

Англо-український комп'ютерний словник

телнет (команди і програми, що використовуються для переходу з одного Інтернет сайту на інший)

TEMPORARY ERROR

Англо-український комп'ютерний словник

неповторювана (нерегулярна) помилка

TEMPORARY REALM

Англо-український комп'ютерний словник

тимчасова область (у базі даних)

TEMPORARY STORAGE

Англо-український комп'ютерний словник

1 робоча пам'ять; буфер 2 тимчасове збереження (даних)

TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінал (1. пристрій для взаємодії користувача чи оператора з обчислювальною системою 2. у мережі ЕОМ - будь-який пристрій, що є джерелом чи одержувачем даних

TERMINAL HANDLER

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінальний комплекс, термінальний інтерфейсний процесор 2 драйвер термінала

TERMINAL NODE

Англо-український комп'ютерний словник

лист (вершина дерева, що не має дочірніх вершин)

TERMINAL SERVER

Англо-український комп'ютерний словник

термінальний сервер (спеціальний комп'ютер з гніздами для багатьох модемів і з'єднанням з LAN)

TERMINAL SESSION

Англо-український комп'ютерний словник

сеанс діалогу, сеанс роботи за терміналом

TERMINAL SYMBOL

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінальний символ 2 ознака кінця

TERMINAL USER

Англо-український комп'ютерний словник

діалоговий (термінальний) користувач

TERMINATE

Англо-український комп'ютерний словник

завершувати(ся), припиняти(ся) (про процес, завдання чи операцію)

TERMINATION

Англо-український комп'ютерний словник

завершення (виконання процесу, завдання чи операції)

TEST

Англо-український комп'ютерний словник

(TST) 1 тестування, перевірка 2 тест 3 перевірка (умови) 4 іспит

TEST CONDITION

Англо-український комп'ютерний словник

умова, логічне вираження (у мові КОБОЛ)

TEXT CURSOR

Англо-український комп'ютерний словник

(текстовий) курсор; позначення місця правки тексту

TEXT EDITOR

Англо-український комп'ютерний словник

текстовий редактор, редактор текстів

T

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl All she thinks about is smoking T and where she's gonna get more of it — Она только и думает, как бы покурить марихуану и где бы достать еще

T

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 190 км/чII(Takt) тактIII(Temperatur) температураIV(Termostat) термостатDeutsch-russische wörterbuch der a

T

Сборный англо-русский словарь

technical foulСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

T

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

волноводное разветвление, волноводный тройник - hybrid T - magic T

T

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ti: ]T n AmE sl All she thinks about is smoking T and where she's gonna get more of it Она только и думает, как бы покурить мариху

T

Англо-русский словарь общей лексики

прист. встречается в сложных словах, обозначающих предметы, имеющие форму буквы или напоминающие букву T T-shirt — тенниска T-valve — трехходовой клапан; трехход

T

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. absolute temperature - абсолютная температура;2. oscillation period - период колебаний;3. radioactive half-life - период полураспада радиоизотопа;4. table - ж

T

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = t ти (буква); Т come Torino — "ти" как в слове Турин (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) a (doppio) T спец. — (дву)тавровый I

T

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий транслокацию translocation, в скобках указывают номера участвующих в ней хромосом - например, T(5;16).* * *Т — символ для обозначения трансл

T

Энциклопедический словарь

T — сокращение слов Tasto, Tenore, Tutti (см.), а также у Гукбальда и других старейших теоретиков слова Tonus.

T

Большой испанско-русский словарь

I f23-я буква испанского алфавита тэII сокр. от toneladaтоннаIII шахм.; сокр. от torreладья

T

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(time) время; отрезок времени, момент времени

T

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от temperature; = tтемператураII сокр. от temporal; = tвременный, преходящийIII сокр. от temporary; = tвременный, сезонныйIV сокр. от tension; = t1) натя

T

Англо-русский словарь страховых терминов

Hour angleEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

T

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I true истина II time время; период времени; момент времени

T

Англо-русский словарь общей лексики

I [«Ђ] мн. - Ts, T's [«ЂЄ] двадцатая буква англ. алфавита; T - прописная, t - строчная - dot one's i's and cross one's t's - dot the i's and cross the t's - T-bo

T

Новый большой англо-русский словарь

[ti:] n (pl Ts, t's [ti:z])1. 20-я буква английского алфавита2. 1) серийный номер 20 или 192) ист. 1603. сокр. вместо собственных имён4. в грам. знач. прил. (тж.

T

Англо-русский словарь по биотехнологиям

тимин, TEnglish-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

T

Турецко-русский словарь

образует форму понудительного залога со значением1) каузативным (от основ переходных глаголов)okumak — читатьokutmak — заставить читать2) активным (от основ непе

T

Англо-русский словарь биологических терминов

= T* * *• temporal • termination • terminator • threonine • thymidine • toe • trace • transition English-russian biological dictionary.2013.

T

Новый большой англо-русский словарь

T [ti:] n (pl Ts, t‘s [ti:z]) 1. 20-я буква английского алфавита 2. 1) серийный номер 20 или 19 2) ист. 160 3. сокр. вместо собственных имён 4. в грам. знач.

T

Португальско-русский словарь

m = Tтэ (девятнадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

T

Новый большой англо-русский словарь

[ti:] n (pl Ts, t's [ti:z])1. 20-я буква английского алфавита2. 1) серийный номер 20 или 192) ист. 1603. сокр. вместо собственных имён4. в грам. знач. прил. (тж.

T

Латинско-русский словарь

C. Cornelius Tacitusок. 55-120 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

T

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать седьмая буква азербайджанского алфавита.

T

Англо-русский экономический словарь

гос. фин. сокр. от Treasury* * *abbrev.: TTreasuryказначейство:1) министерство финансов; в Великобритании - департамент, ответственный за реализацию бюджетной, н

T

Чешско-русский словарь

• Т (тесла)• тритий

T

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

I деталь Т-образной формы - clamping T II 1) сокр. от tool инструмент 2) сокр. от tooth зуб 3) сокр. от torque крутящий момент

T

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от tonneтонна, т* * *• tonne • т • тонна English-russian automobile dictionary.2013.

T

Англо-русский словарь терминов GSM

1. time stage временная ступень коммутации 2. GSM LMT interface интерфейс GSM LMT (BSS-LMT)

T

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцатая буква немецкого алфавитаII = Tara ком.тараIII = Triebwagenж.-д. моторный вагон; автомотрисаIV = Tausendтысяч(а)Большой немецко-русский и русско

T

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Tausendтыс., тысячаII сокр. от TelefonтелефонIII сокр. от TelegrafтелеграфIV сокр. от TemperaturтемператураV сокр. от Tera- тера-(десятичная приставка

T

Латинско-русский словарь

tдвадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхT. — TitusTi. — TiberiusT(r). — TribunusT. P. — tribunicia potestasЛатинско-русский словарь.2003.

T

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от true - истина II сокр. от time - время; период времени; момент времени

T

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от temporary II сокр. от time время; момент времени III сокр. от true верный, правильный, истинный IV амер.; сокр. от township; - T местечко; район (част

T

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[tiː]форма буквы T; предмет в форме буквы TАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

T

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. Т-образное соединение; тавровое соединение2. тройник, Т-образная труба3. тавровая балка; тавровая сталь— reducing T4. [testing] — испытание5. [ton] — тонна6.

T

Итальяно-русский автомобильный словарь

(tempo) такт (работы двигателя)Dizionario italiano-russo Automobile.2013.

T

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от DauerвремяII сокр. от TeilungшагIII сокр. от Tonne т, тоннаIV сокр. от ZeitвремяDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

T

Политехнический французско-русский словарь

I m1) Т-образное соединение2) мет. тавровый профиль, тавровая балка3) тройник (фитинг)•- T d'atterrissageII сокр. от composante tangentielle de l'effort de coupe

T

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(temper)степень твёрдости (после холодной прокатки)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Ко

T

Итальяно-русский автомобильный словарь

(tonnellata) тонна, тDizionario italiano-russo Automobile.2013.

T

Англо-русский словарь страховых терминов

• Draft• Free board mark which indicates the load line in tropical zones• Natural period oscillatory ship motion• TonEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

T

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (temperature) температура 2) (transformer) трансформатор; преобразователь 3) (trigger) триггер

T

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от trade date; тж. TDдата заключения сделки; дата совершения сделкиАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу.Ю.Ф. Сухоплещенко.20

T

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I m; = t20-я буква французского алфавитаen T — имеющий форму буквы ТII m1) Т-образное соединение2) тавр; тавровый профиль3) эл. тройникБольшой французско-русский

T

Англо-русский онлайн словарь

сокращение от саnnот, сокр. до

T

Финансовый словарь

T T - обозначение дня заключения договора купли-продажи ценных бумаг. Остальные этапы совершения сделок с ценными бумагами отсчитываются от дня T: T+1, T+2 и т

T

Англо-русский словарь Мюллера

T- [ti:-]в сложных словах, обозначающих предметы, имеющие форму буквы Т, напр.:T-beam тавро́вая ба́лка;T-square рейсши́наАнгло-русский словарь. — М.: Советская э

T

Англо-русский технический словарь

1) т-образный2) тройниковыйАнгло-русский технический словарь.

T

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) т, Т;2. röv. т.;ld. még tonna;3.T alakú — Т-образный; в форме/ виде Т;Т alakú cső — тройникMagyar-orosz szótár.2013.

T

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. техн. T-shaped2. авто recovered Theft vehicle (title brand)3. техн. T-shapedАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. М

T

Венгерско-русский словарь

винительный падеж существительногоMagyar-orosz szótár.2013.

T

Англо-русский научно-технический словарь

тавр, тавровый профиль; тройник

T

Португальско-русский словарь

m = tPortuguese-russian dictionary.2013.

T

Англо-русский словарь Мюллера

T, t [ti:] n (pl Ts, T's [ti:z]) 20-я буква англ. алфавита ◊ to mark with a T ист. выжига́ть во́ру клеймо́ в ви́де бу́квы Т (по первой букве слова thief); to cr

T

Англо-русский словарь Мюллера

T, t [ti:] n (pl Ts, T's [ti:z])20-я буква англ. алфавита◊ to mark with a T ист. выжига́ть во́ру клеймо́ в ви́де бу́квы Т (по первой букве слова thief);to cross

T

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцатая буква немецкого алфавитаII = Tonneт = тоннаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

T

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Temperatur) температураII(Tonne) тонна, тIII(Zeit) времяDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

T

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ti:]температуранапряжение; натяжениеистинныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

T

Новый большой англо-русский словарь

[ti:] n (pl Ts, t's [ti:z])1. 20-я буква английского алфавита2. 1) серийный номер 20 или 192) ист. 1603. сокр. вместо собственных имён4. в грам. знач. прил. (тж.

T

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = TБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

T

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) двадцатая буква норвежского алфавита2) школ. «уд.» (сокращение оценки tilfredsstillende «удовлетворительно»)Норвежско-русский словарь.2013.

T

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) двадцатая буква норвежского алфавита 2) школ. «уд.» (сокращение оценки tilfredsstillende «удовлетворительно»)Норвежско-русский словарь.2013.

T

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от thymidine тимидин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

T

Англо-русский металлургический словарь

ordinary temperatureАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

T

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от facteur de transmissionкоэффициент пропусканияII сокр. от températureтемператураIII сокр. от température centésimaleтемпература по стоградусной шкалеI

T

Англо-русский металлургический словарь

absolute temperatureАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

T'

Новый большой англо-русский словарь

уст. сокр. от to (перед инфинитивом, начинающимся с гласной)Новый большой англо-русский словарь.2001.

T'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

pron; = teБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

T+0

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от trade date; тж. T1) день заключения сделки; проведение операции в день совершения сделки(+0 указывает на момент проведения операции относительно даты сд

T+0

Англо-русский экономический словарь

бирж., амер. в день продажи* (правило расчетов после заключения сделки с ценными бумагами, согласно которому продавец должен предоставить покупателю ценные бумаг

T+0 MATCHING

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

квитовка в день сделки; квитовка сделки в день ее заключенияSYN:same-day matching, matching on trade dateср. matching; same-day affirmationАнгло-русский словарь

T+0 SETTLEMENT

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

расчет в день сделки; исполнение сделки в день ее заключенияSYN:same-day settlementАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу.Ю.Ф. Сухоп

T+1

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от trade date plus one; trade date plus one dayдень, следующий за днем заключения сделки; проведение расчетов по сделкам на следующий деньпроведение расчет

T-1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- T1 линия T-1 принятый в США и Японии стандарт на высокоскоростные выделенные (арендованные) линии со скоростью передачи 1,544 Мбит/с (линия T-1 обычно делится

T.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от termine, vocabolo термин, вокабула 2) сокр. от tomo том 3) сокр. от geog non com torrente поток 4) см. t 2) Итальяно-русский словарь.2003.

T.

Англо-русский экономический словарь

время; срок.time.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

T.

Англо-русский словарь Мюллера

t. I temporary noun временный II time noun время, срок III ton noun тоннаIV тж. T. - township noun amer. местечко; район (часть округа)Англо-русский словарь. —

T.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

временныйвремя, сроктоннаместечко; районАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

T.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) амер. [Territory] территория2) [title] титул; наименование3) англ. [Trinity term] летняя судебная сессия4) [testament] завещаниеАнгло-русский юридический

T.

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Tankschiff(нефте)наливное судно, танкерDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

T.

Португальско-русский словарь

1) скр от tara тара2) скр от travessa переулокPortuguese-russian dictionary.2013.

T.

Португальско-русский словарь

скр от termo1) срок 2) термин 3) грам член предложения4) мат член5) скр от tomo том6) скр от tonelada тоннаPortuguese-russian dictionary.2013.

T.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

сокращение слов Tasto, Tenore, Tutti (см.), а также у Гукбальда и других старейших теоретиков слова Tonus.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.

T.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от facteur de transmission de l'objectifкоэффициент светопропускания объективаII сокр. от terrainплощадка; участокDictionnaire polytechnique Français-Rus

T.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

T.Cимвол, обозначающий транслокацию , в скобках указывают номера участвующих в ней хромосом - например, T(5;16).(Источник: «Англо-русский толковы

T.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Teilсм. Tl.II = Tera-Т = тера- (десятичная приставка к единицам измерения)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

T/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[top of formation] — кровля пластаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

T1

Англо-русский словарь технических аббревиатур

thallium - таллийАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

T1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

линия Т1 ( термин, используемый компанией AT&T для обозначения каналов передачи цифровых данных с полосой 1.544 Mbps )

T1

Англо-русский словарь по компьютерам

линия Т1 (термин, используемый компанией AT&T для обозначения каналов передачи цифровых данных с полосой 1.544 Mbps )

T1/2

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

мед.период полувыводаT1/2 составляет 2-3 дня.Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Время запроса ( 3.769180215 сек)
T: 3.774834882 M: 1 D: 0