Найдено 50+ «W»

WAIT OPERATION

Англо-український комп'ютерний словник

операція "зайняти", заняття (семафора)

WEB PORTAL

Англо-український комп'ютерний словник

веб-портал (веб-сайт, який надає широкий вибір інтернет-ресурсів)

WIMAX

Англо-український комп'ютерний словник

назва, яку часто дають стандарту IEEE 802.16

WINDOW

Англо-український комп'ютерний словник

вікно (1. в інтерактивній графіці - область віртуального простору, що обмежує частину зображення для відображення в області перегляду 2. в інтерактивних системах

WINDOWS

Англо-український комп'ютерний словник

Віндовз (операційна система від Microsoft)

WIRE PRINTER

Англо-український комп'ютерний словник

матричний принтер з голчастою голівкою

WIRED

Англо-український комп'ютерний словник

"захисний" (реалізований апаратними чи мікропрограмними засобами)

WIZARD

Англо-український комп'ютерний словник

візард, чарівник (програма, яка проводить процес встановлення інших програм, допомагає їх настроювати, тощо)

WORD PROCESSOR

Англо-український комп'ютерний словник

система підготовки текстів; текстовий редактор

WORKING SET

Англо-український комп'ютерний словник

робоча безліч (сукупність сторінок чи сегментів віртуальної пам'яті, що використовуються у даний момент)

BUSY WAIT

Англо-український комп'ютерний словник

цикл, що чекає; активне чекання

COMMAND WORD

Англо-український комп'ютерний словник

ім'я команди, команда (командної мови)

COMPARAND WORD

Англо-український комп'ютерний словник

ознака (значення, що задається при виборі слова з асоціативної пам'яті)

DEDICATED WORD PROCESSOR

Англо-український комп'ютерний словник

система підготовки текстів на базі спеціалізованої мікроЕОМ

FIRE WALL

Англо-український комп'ютерний словник

комбінація апаратного устаткування і програмного забезпечення, що розділяє сітку на кілька частин з міркувань безпеки

ISOLATED WORD

Англо-український комп'ютерний словник

обране слово (при звертанні до асоціативної пам'яті)

MATCHING WORD

Англо-український комп'ютерний словник

слово з ознакою, що збіглася, (при звертанні до асоціативної пам'яті)

MODELESS DIALOGUE WINDOW

Англо-український комп'ютерний словник

немодальне діалогове вікно (без закриття якого можна продовжувати працювати з вікном чи сторінкою, з яких воно було відкрите)

OPTIONAL WORD

Англо-український комп'ютерний словник

необов'язкове ключове слово (у мові КОБОЛ)

SEARCH WORD

Англо-український комп'ютерний словник

ознака (значення, що задається при вибірці слова з асоціативної пам'яті)

TECHNOLOGY WITHOUT AN IMPORTANT NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(TWAIN) "технологія без гучних імен" типовий інтерфейс для сканерів

WADDLE

Новый большой англо-русский словарь

waddle 1. [ʹwɒdl] n походка вразвалку 2. [ʹwɒdl] v ходить вразвалку; ковылять

WADDY

Новый большой англо-русский словарь

waddy I 1. [ʹwɒdı] n австрал. 1. дубина 2. трость 2. [ʹwɒdı] v австрал. набрасываться с дубиной; избивать дубиной II [ʹwɒdı] n амер. ковбой

WADE

Новый большой англо-русский словарь

wade 1. [weıd] n 1. переход вброд 2. брод 2. [weıd] v 1. переходить вброд to ~ (across, in) a river - переходить реку вброд 2. пробираться, идти с трудом (по

WADY

Новый большой англо-русский словарь

wady I [ʹwɒdı] = wadi II [ʹweıdı] n амер. сл. нелегальный иммигрант (перебравшийся через р. Рио-Гранде)

WAF

Новый большой англо-русский словарь

Waf [wæf] n военнослужащая женского вспомогательного корпуса ВВС

WAFFLE

Новый большой англо-русский словарь

waffle I [ʹwɒf(ə)l] n вафля II 1. [ʹwɒf(ə)l] n сл. 1. 1) ерунда, вздор, звучащие благоразумно 2) двусмысленность 2. трудная задача; опасное дело 3. болтовня,

WAFT

Новый большой англо-русский словарь

waft 1. [wɑ:ft,wɒft] n 1. взмах; махание, размахивание 2. порыв (ветра); дуновение; струи (воздуха) 3. струя аромата; донёсшийся запах 4. отдалённый отзвук; д

BURN THE WOOD

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl He started burning the wood after I had given him half the decent shit — Он начал шурупить своими мозгами после того, как я на него наорал He's bur

BURN WITH A LOW BLUE FLAME

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl 1) When he finished speaking I was burning with a low blue flame — Когда он кончил говорить, я весь кипел от бешенства 2) He reeled into the room

BUST SOMEONE WIDE OPEN

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml esp AmE The guy is going to bust you wide open — Этот парень тебе башку оторвет

BUST SOMETHING WIDE OPEN

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr 1) infml esp AmE I'm going to bust this racket wide open — Я разоблачу этот преступный бизнес 2) taboo sl She was moaning obscenities begging him to bus

BUSY WAITING

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

активное ожидание в программировании - исполнение цикла в ожидании наступления события Syn: wait loop, busy wait

BUY SOMEONE'S WOLF TICKET

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl He wants me to buy his wolf ticket bad — Он хочет, чтобы я ему по ушам надавал

BUZZ WORD

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE infml Your constant use of buzz words makes your article pretty incomprehensible — Ты злоупотребляешь специальными терминами, и поэтому твоя статья трудна

BY THE WAY

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adv infml By the way, what's wrong with that? — Да, кстати, что в этом плохого? By the way, did she ever mention his name? — Между прочим, она когда-нибудь упо

BY THE WEIGHT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. на вес; в развес (о купле-продаже товаров (напр., благородных металлов, мяса и т. д.), когда цена назначается за единицу массы) The silver is also sold by

BY WAY OF BEING SOMETHING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adv infml esp BrE He's by way of being a painter — Он в известном смысле художник She's by way of being a good pianist — Она считается хорошей пианисткой He's

BYPASSING THE WHOLESALER

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

I дееприч. торг. минуя оптовика (то есть закупая непосредственно у производителя) Retail chains would like to purchase truck loads of wine direct from the produc

CALL WAITING

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

отложенный звонок услуга, предоставляемая многими американскими телефонными компаниями. Если кто-то позвонит вам в то время, когда вы используете телефон (возмож

CAN DO WITHOUT SOMEONE OR SOMETHING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml How can I do without you? — Как я буду жить без тебя? I can do without your advice — Я могу обойтись без ваших советов I could have done without th

CAN'T DO WITH SOMEONE OR SOMETHING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml I can't do with him and his insolence — Я не могу терпеть его за его наглость I can't be doing with this noise — Я не могу вынести этого шума He co

CAN'T GO WRONG

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml Carry straight on, you can't go wrong — Идите прямо, не ошибетесь You can't go wrong with him — С ним не пропадешь

CAN'T VERY WELL DO SOMETHING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml I can't very well throw her out like that — Не могу же я просто так взять и вышвырнуть ее на улицу She can't very well accept this offer — Но как он

CAN'T WAIT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml 1) I can't wait — Я сгораю от любопытства I can't wait to see his face — Мне не терпится увидеть его лицо I can't wait to try out my new car — Мне

CAPTIVE WAREHOUSE

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. собственный склад (склад, принадлежащий фирме и обслуживающий только подразделения этой фирмы) Syn: private warehouse

CARRY ON WITH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi infml Everyone knows that Mary's husband is carrying on with the woman next door — Всем известно, что муж Мэри крутит любовь с женщиной, живущей в соседне

CARRY WEIGHT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml He carries a lot of weight in the business world — Он пользуется большим влиянием в деловом мире I don't carry much weight around here — Здесь мои в

CASH AND CARRY WHOLESALER

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. оптовик "плати и уноси"* (оптовый торговец, продающий товары розничным торговцам со значительной скидкой при условии крупного размера покупки, оплаты налич

CASH WITH ORDER

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сокр. CWO торг. оплата при заказе (метод оплаты покупки, при котором покупатель заказывает товар и одновременно оплачивает его) See: cash in advance

CATCH ETC FORTY WINKS

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml esp AmE I guess I'll catch forty winks — Мне не мешало бы немного вздремнуть Why don't you go take forty winks and call me in about an hour — Давай

CATCH SOMEONE ON THE WRONG FOOT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml I could have given you some money, but I'm afraid you've caught me on the wrong foot, I have none at the moment — Я бы дал тебе денег, но сейчас ты п

CATCH SOMEONE WITH SOMEONE'S PANTS DOWN

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr sl 1) John couldn't convince them he was innocent. They caught him with his pants down — Джон не смог убедить их, что он не виноват, потому что они застал

CATCH SOMEONE WITH THE GOODS

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr sl esp AmE They caught him with the goods — Они поймали его с поличным

CATCH UP WITH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

phrvi infml 1) I spent two weeks catching up with my studies — Я две недели нагонял своих однокурсников в учебе He's working hard to catch up with the others

CHANCE WOULD BE A FINE THING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml "Why don't you apply for that job?" "Chance would he a fine thing. Everyone knows it's been promised to that fellow in the finance department" — "Поч

CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS MERCHANT WHOLESALERS

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

эк., стат., амер. оптовая торговля химическими продуктами (по NAICS 2002: отраслевая группа, в которую включены организации, занимающиеся оптовой торговлей пласт

COD WAR

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"тресковая война", "война за треску" (конфликт между Великобританией и Исландией в связи с запретом на лов рыбы в прилегающих к Исландии водах в середине 70-х гг

COMMITTEE OF THE WHOLE HOUSE

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

комитет всей палаты (заседание палаты общин [House of Commons] или палаты лордов [House of Lords] на правах комитета под руководством председателя комитета путей

COOPERATIVE WHOLESALE SOCIETY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Общество кооперативной оптовой торговли (одно из крупнейших кооперативных объединений; владеет предприятиями по производству и переработке различных продовольств

DIRTY WEEKEND

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml They're having a dirty weekend — Они куда-то умотали на выходные потрахаться Also you could have an all-in dirty weekend at the luxury hotel for just t

DONE TO THE WIDE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adj infml He was done to the wide by the end of the day — К концу дня он валился с ног

DOUBLE WHAMMY

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl We got a real double whammy down at the office — У нас на работе такое творится, просто кошмар The boss gave us the double whammy this afternoon — Сег

GREAT WESTERN RAILWAY

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Большая западная железная дорога (сеть частных железных дорог, обслуживавшая западную и южную части Англии. С 1947 входит в сеть национализированных железных дор

HAVE MORE SOMETHING IN ONE'S LITTLE FINGER THAN SOMEONE HAS IN HIS WHOLE BODY

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml She has more sense in her little finger than he has in his whole body — Она гораздо практичнее его If you had as much courage in your whole body as

LOCAL OPERATOR CONSOLE WORKSTATION/PC

Англо-русский словарь терминов GSM

консольная рабочая станция/PC местного оператора. Элемент MI , подключаемый к серверу MI через LAN. Выступает в роли клиента в архитектуре LAN "клиент-сервер".

PERSIAN WALNUT

Новый большой англо-русский словарь

Persian walnut [͵pɜ:ʃ(ə)n|ʹwɔ:lnʌt,͵pɜ:ʒ(ə)n{ʹwɔ:lnʌt}-] бот. грецкий орех (Juglans regia)

PICCADILLY WINDOW

Новый большой англо-русский словарь

Piccadilly window [͵pıkədılıʹwındəʋ] сл. монокль

TRUCK WAGES

Новый большой англо-русский словарь

truck wages [͵trʌkʹweıdʒız] заработная плата, выдаваемая товарами

VARIABLESWEEP WING

Новый большой англо-русский словарь

variable-sweep wing [͵ve(ə)rıəb(ə)lʹswi:pʹwıŋ] ав. крыло с изменяемой стреловидностью

Время запроса ( 0.260704493 сек)
T: 0.264774694 M: 1 D: 0